pon.. lut 26th, 2024

Autor: Dariusz Łydziński

Od ponad 17 lat zajmuje się problematyką systemów bezpieczeństwa oraz praktyką utrzymania ciągłości działania. Specjalizuje się w rozwiązaniach e-security. Realizował projekty zabezpieczania danych wagi państwowej, obsługując procesy funkcjonowania systemów łączności oraz bezpieczeństwa informacji. Z zaangażowaniem realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa na rzecz biznesu oraz na zlecenia administracji publicznej. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor opracowań w wydawnictwach specjalistycznych i prelegent na konferencjach, a także trener z wieloletnią praktyką. Absolwent elektroniki i telekomunikacji na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie - ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji, oraz w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie – bezpieczeństwo informacyjne. Doświadczenie zdobył pracując m.in. w komórkach łączności Ministerstwa Obrony Narodowej, w firmach jak ComCERT, ENERGA czy UNIZETO. Obecnie prezes 4 IT SECURITY sp. zo.o.

Działalność gospodarcza a ryzyko

Ryzyko które występuje w różnych postaciach jest również immanentnym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Zawsze istnieje możliwość pojawienia się praktycznego zagrożenia.…