pon.. lut 26th, 2024

Autor: Marciej Oniszczuk

Prezes Zarządu Oniszczuk Olszar & Associates S.A. Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorantem w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest również Prezesem Zarządu notowanego na GPW Patent Fund SA oraz członkiem licznych Rad Nadzorczych. Założyciel fundacji probono im. Juliusza Stanisława Harbuta.