czw.. lut 29th, 2024

Autor: Małgorzata Gajewska

Project Manager, trener biznesu, przedsiębiorca, audytor wewnętrzny. Z wykształcenia ekonomistka – księgowa, z zamiłowania - lider zespołów projektowych. Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami i Psychologii w Biznesie. Od 14 lat związana z tematyką funduszy unijnych, była urzędnikiem samorządowym realizującym i tworzącym procedury wdrażania programów operacyjnych, Menedżerem projektów i Dyrektorem Departamentu zarządzania projektami wdrażanymi przez przedsiębiorstwa i instytucje publiczne (przygotowała i rozliczyła ponad 100 projektów inwestycyjnych). Jest współautorką książki pt. „Fundusze Unii Europejskiej 2007 - 2013 Poradnik małego i średniego przedsiębiorcy”, ponad 10 opracowań i raportów ewaluacyjnych dotyczących tematyki unijnej, ekspertem w 8 strategiach rozwoju podmiotów publicznych różnego szczebla. Od ponad 8 lat jest trenerem biznesu specjalizującym się w tematyce wsparcia przedsiębiorczości, zarządzania projektami biznesowymi, opracowywania biznes planów, studiów wykonalności, analiz finansowych oraz rozliczania projektów unijnych (zrealizowała ponad 650 godzin szkoleniowych).

Houston, mamy problem!

Pamiętasz historię Apollo 13? Lot na Księżyc, awaria, ludzie uwięzieni w statku kosmicznym bez możliwości powrotu na Ziemię… Sytuacja bez…