pon.. lut 26th, 2024

Często stworzenie biznesplanu kojarzy się ze skomplikowanym i zawiłym procesem. Trzeba jednak pamiętać, że jest on niezbędny do uzyskania dofinansowania, czy kredytu w banku. Jeśli zakładamy firmę, będzie to pierwszy krok, który powinien podjąć początkujący przedsiębiorca. W jaki sposób się do tego zabrać?

Strona tytułowa i streszczenie

W pierwszej kolejności istotne jest opracowanie strony tytułowej, czyli podstawowych informacji o przedsiębiorcy i jego firmie. Wyraźne logo, nazwa i adres firmy, dane autora, aktualna data i klauzula poufności. Bezpośrednio po stronie tytułowej warto załączyć spis treści, aby dokument był przejrzysty i czytelny.  Elementem niezbędnym, równocześnie rozpoczynającym biznesplan jest streszczenie. Powinno ono zawierać dokładny opis całej zawartości planu oraz wskazanie co oferuje Twoja firma, z kim konkuruje i jaki jest jej kierunek rozwoju. To jeden z ważniejszych punktów, który ma przyciągnąć uwagę i zachęcić inwestora do produktu lub usługi. Streszczenie konstruuje się na sam koniec, gdy wszystkie elementy biznesplanu są gotowe.

Pomysł i charakterystyka produktu

  Jeśli dopracowany wstęp mamy już za sobą, musimy zapoznać inwestora z oferowanym produktem oraz osobami, które tworzą jego zaplecze. Przedstawienie pomysłu powinno być unikalne i wyróżniające się na tle innych, podobnych produktów lub usług. Warto objaśnić słuszność pojawienia się danego pomysłu na rynku kilkoma argumentami m.in. wzrostem zapotrzebowania na daną rzecz czy usługę. Ponadto odpowiedzmy tu na pytanie, dlaczego klienci będą skłonni zapłacić za ten produkt? Większe szanse na otrzymanie dofinansowania mają projekty, które już na początku wykazują uzasadnione szanse na sukces.

Rynek

  W następnym rozdziale powinna się znajdować charakterystyka i wnikliwa analiza rynku przedsiębiorstwa. Można tu wykorzystać metodę analizy SWOT (analiza strategiczna przedsiębiorstwa).  Struktura otoczenia, wielkość rynku, a także określenie jego potencjału są istotnymi informacjami dla inwestorów. Biznesplan uzasadnia, dlaczego dany produkt będzie bardziej pożądany niż produkt konkurencji. Musi również sugerować ewentualne plany rywalizacji o klientów. Rywalizacja może być opisana jako osobny element struktury biznesplanu, tak aby inwestor miał pewność, że firma ma dopracowaną ścieżkę realizacji planów. 

Marketing

  Opis marketingu powinien zawierać pomysły na promocję produktu lub usługi, co skutkuje zobrazowaniem korzyści jakie może odnieść potencjalny klient.  W tej części trzeba pokazać, że potrafimy nasz produkt sprzedać i dotrzeć do konkretnej grupy odbiorców. Musimy przedstawić metodykę, którą zachęcimy innych do zainteresowania się naszą marką, a także zawrzeć tu cenę, sposób dystrybucji oraz reklamy.

Analiza finansowa

  Rozbudowana część opisowa biznesplanu jest tak samo ważna, jak szczegółowe wyliczenia finansowe. Obliczenia, które opierać się muszą na realnych założeniach, uwiarygodnią nasz projekt. W analizie finansowej należy zawrzeć m.in.: bilans, rachunek zysków i strat, analizę progu rentowności, źródła finansowania przedsiębiorstwa, analizę płynności finansowej, archiwalne dane finansowe (jeżeli przedsiębiorstwo takie posiada) oraz założenia na podstawie których przedstawiono prognozy. Prognozy finansowe powinny obejmować okres ok. 5 lat i wykraczać na co najmniej o rok od chwili osiągnięcia progu rentowności.

Sporządzenie prawidłowej i dobrej analizy finansowej może być wyzwaniem dla początkującego przedsiębiorcy. Nie ma jednej zasady dotyczącej tworzenia biznesplanu, należy jednak pamiętać, aby wszystkie informacje w nim zawarte nie odbiegały od realnych możliwości gospodarczych i finansowych przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *