Współcześnie prowadzenie bloga wiąże się nie tylko z rozwijaniem swoich pasji i chęcią dzielenia się nią z innymi, ale jest to również doskonały pomysł na biznes. Coraz więcej przedsiębiorców tworzy również dedykowane blogi, aby wypromować swoją markę w internecie. Powstaje jednak pytanie, czy blog jest prasą, a tym samym, czy wymaga odpowiedniej rejestracji?

Regulacje prawa prasowego uzupełnione dotychczasowym orzecznictwem sądów pozwalają uznać niektóre blogi za prasę. Dotyczy to takich serwisów internetowych, które spełniają warunki prasy określone w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo prasowe. A zatem takie, które charakteryzują się określoną periodycznością, posiadają stały tytuł albo nazwę, bieżący numer i datę. W takim rozumieniu mieści się znaczna część blogów. Bardziej zawężone podejście zostało utrwalone w orzecznictwie, które zwraca uwagę na warunki ogólnoinformacyjnego celu takiej działalności oraz poprzedzającego samą publikację procesu przygotowania redakcyjnego. Z rozumienia prasy zostały zatem wyłączone blogi, które charakteryzuje sporadyczność, mocno subiektywny charakter oraz cel reklamowy lub literacki.

Umieszczenie własnej strony internetowej w rejestrze dzienników i czasopism jest już nie tyle możliwe, co w niektórych przypadkach nawet konieczne. Mowa tu właśnie o takich blogach, które spełniają przesłanki definicyjne dziennika lub czasopisma oraz publikują treści ogólnoinformacyjne, a nie opiniotwórcze, zaliczane do kategorii twórczości literackiej. Niedopełnienie obowiązku rejestracji grozi karą grzywny wynikającą z art. 45 PrP.

Rejestracja bloga to nie jakiś abstrakcyjny wymóg. Konsekwencją zakwalifikowania serwisu internetowego jako prasy jest możliwość korzystania z wszelkich praw, jakie ustawa daje dziennikarzom mediów tradycyjnych. Mowa tu o prawie do informacji, czyli możliwości żądania od jednostek publicznych oraz niepublicznych informacji o ich działalności. W takiej sytuacji bloger zyskuje także prawo do zachowania tajemnicy zawodowej, która umożliwia mu między innymi powoływanie się na informacje uzyskane od informatorów, których personalia może zatrzymać w sekrecie. Co istotne można także korzystać z prawa przedruku, które wynika z art. 25 ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne. Przepis ten umożliwia w określonych warunkach rozpowszechnianie w celach informacyjnych już opublikowanych treści m.in. sprawozdań o aktualnych wydarzeniach, krótkich wyciągów ze sprawozdań, artykułów politycznych, gospodarczych, religijnych, a także fotografii reporterskich.

Prowadzenie bloga w oparciu o prawo prasowe wymaga również wypełnienia ustawowego obowiązku zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy gromadzeniu i publikowaniu materiałów prasowych.

Blog rejestruje się w sądzie okręgowym właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy. We wniosku o rejestrację wskazuje się m.in. tytuł bloga, siedzibę i dokładny adres redakcji, dane osobowe redaktora naczelnego, dane wydawcy, częstotliwość ukazywania się nowych wpisów. Publikacja treści może nastąpić po akceptacji przedmiotowego wniosku lub w ciągu 30 dni od jego złożenia w przypadku braku informacji zwrotnej, gdyż publikowanie wpisów o specyfice prasowej bez rejestracji jest zagrożone karą grzywny.

Traktowanie wszystkich blogów na równi z prasą bywa dyskusyjne. Zwłaszcza, że konieczność ich rejestracji nie wynika z ustawy wprost, a jedynie z wykładni różnych jej przepisów i utartej linii orzecznictwa. Pewnym jest więc, że ustawa prawo prasowe również w tym zakresie wymaga gruntownych zmian.

 

 

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *