W komunikacie ogłoszonym przez Ministra Finansów jednym z priorytetów roku 2016r. miała być kontrola dokumentacji cen transferowych. Ministerstwo zachęcało podatników, którzy stosowali ceny transferowe do złożenia korekt za lata 2011-2015. Na razie na stronie internetowej brak informacji o wynikach tych działań.

Zgodnie z zapowiedziami spółki, które zdecydowały się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, miały mieć możliwość skorzystania z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Warunkiem było złożenie korekty deklaracji. W komunikacie przeczytać można było, że „w związku z narastaniem ilości takich transakcji, Ministerstwo Finansów przyjęło, że w 2016 roku będzie to jeden z priorytetów administracji skarbowej. Wykorzystane zostaną doświadczenia wynikające z już prowadzonych kontroli w podmiotach powiązanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.”¹

Ministerstwo zachęcało do złożenia korekt powołując się na art. 81 par. 1 ordynacji podatkowej zgodnie z którym przedsiębiorstwa mogą skorygować złożone wcześniej deklaracje (bez podawania przyczyny). Dla takich firm prawo przewiduje „bonus” – jeśli samodzielnie złożą one korekty, zapłacą o połowę mniej odsetek. Jeśli firmy będą zmuszone do korekty zeznań podatkowych w wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej – odsetki będą należne w pełnym wymiarze.

Warto pamiętać, że wpływ na treść komunikatu miała dotychczasowa ocena działań organów skarbowych w kwestii dokumentacji cen transferowych, która wskazywała na liczne braki aparatu skarbowego, przede wszystkim w zakresie wykwalifikowanej kadry mogącej skontrolować tę trudną materię. Jest ona nieodłącznie związana z istnieniem grup podmiotów, pomiędzy którymi istnieją różnego rodzaju więzi: majątkowe, kapitałowe lub osobowe.

Dla organów podatkowych istotną cechą cen transferowych jest ekspediowanie dochodu podlegającego opodatkowaniu pomiędzy podmiotami w celu uniknięcia opodatkowania. Natomiast z punktu widzenia podmiotów należących do jednej grupy istotą cen transferowych jest korzystanie z pozycji, jaką daje grupa. Celem grupy jest generowanie jak najwyższego zysku.

Prawidłowa ocena dokumentacji cen transferowych wymaga szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii, podatków a także prawa gospodarczego. Zintensyfikowanie działań organów skarbowych bez odpowiednich nakładów i szkoleń wydaje się działaniem mało prawdopodobnym pod względem skuteczności.

Od 1 stycznia 2017r. zasadniczej zmianie ulegną przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. To oznacza że rok 2016r. jest ostatnim rokiem w którym obowiązują dotychczasowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych.

¹ Ministerstwo Finansow

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *