Przed podpisaniem każdej umowy, szczególnie tej o zaciąganie pożyczek, warto dokładnie czytać całą treść. To właśnie od tego zależy, czy warunki, które zostały Ci przedstawione wcześniej, faktycznie pokrywają się z rzeczywistością. Dzięki temu, że wszystko dokładnie przeczytasz, nie będzie to dla Cię niemiła niespodzianka. Trzeba również zwrócić uwagę na kilka dodatkowych rzeczy.

Treść umowy

Nigdy nie podpisuj umowy, której nie rozumiesz. Zawsze umowa, która ma zostać przez Ciebie podpisana musi być zrozumiała. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do treści, które znajdują się w umowie, zapytaj konsultanta o wyjaśnienie. Pracujące w getbucks.com osoby na pewno wszystko Ci wytłumaczą i rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące podpisywanej umowy. Masz wtedy prawo również do tego, aby renegocjować warunki umowy, jeżeli coś nie wydaje Ci się zgodne z rzeczywistością i tym, co wcześniej ustalałeś.

Co powinna zawierać umowa o pożyczkę?

Pamiętaj, że każda umowa o pożyczkę powyżej 500 zł musi zostać sporządzona na piśmie. Musi zawierać m.in. pełną nazwą pożyczkodawcy, jego adres, numery identyfikacyjne NIP oraz REGON, podpisy (pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy), miejsce oraz datą zawarcia porozumienia. Musi również zawierać następujące informacje:

– warunki odstąpienia od umowy – każdy pożyczkodawca ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty jej podpisania. Taka adnotacja musi znaleźć się w każdej umowie, jaka podpisujesz. – Nie ważne, czy jest to umowa pożyczkowa czy inna umowa,
– przedmiot umowy – w umowie powinna znaleźć się dokładna wartość pieniężna, którą pobieramy od banku. Powinna zostać zapisana słownie i cyframi,
– warunki wypowiedzenia umowy przed czasem – muszą zostać opisane bardzo dokładnie warunki wypowiedzenia umowy przed czasem oraz to, jakie prawa ma pożyczkodawca i pożyczkobiorca,
– podanie ustawy regulującej sprawy dotyczące umowy – relacje między pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą określa Ustawa o Kredycie Konsumenckim, więc w treści dokumentu jaki podpiszesz powinien znaleźć się paragraf ze wskazaniem na właściwy sąd, który będzie rozstrzygał w sprawach nieuregulowanych umową,
– skutki nie spłacania pożyczki w terminie,
– warunki windykacji.

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *