Na szczęście długi to nie diamenty, nie są wieczne. Podobnie jak większość roszczeń majątkowych ulegają przedawnieniu. Zastanawiasz się, czy może to dotyczyć Twojego kredytu bankowego? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Instytucja przedawnienia pełni dwie role. Ma mobilizować wierzycieli do dochodzenia swoich należności w określonym czasie, ale działa też na korzyść dłużnika.

Po upływie terminu przedawnienie nie wygasa, zmienia jedynie swój charakter i staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym. Oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia wierzyciel może nadal legalnie dochodzić swojego roszczenia. Dłużnik ma jednak w tym przypadku dwa wyjścia. Może podnieść zarzut przedawnienia lub uznać dług i go zapłacić.

Należy pamiętać, że sąd nie uwzględnia przedawnienia z urzędu. Jest to zarzut, który musi zostać wniesiony przez dłużnika w toku postępowania sądowego. W odpowiedzi na pozew dłużnik powinien wykazać, że roszczenie jest przedawnione, wskazać podstawę przedawnienia i dopiero na tej podstawie żądać oddalenia powództwa. Jeżeli więc dłużnik nie jest świadomy, że jego zobowiązanie uległo już przedawnieniu i nie zgłosi zarzutu przedawnienia, sąd nie weźmie tego faktu pod uwagę.

Przedawnienie może zostać przerwane i od tego momentu bieg liczony jest od nowa. Zanim uznasz, że Twój dług jest przedawniony, upewnij się, że bieg przedawnienia nie został przerwany. Jak może to nastąpić?

Bieg przedawnienia przerywa każda czynność dokonywana przed sądem (np. wniesienie pozwu, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej itp.), wszczęcie mediacji oraz uznanie roszczenia przez dłużnika. Dług może być uznany np. poprzez podpisanie umowy, w której dłużnik oświadcza , że dług o określonej wysokości i istnieje. Może być również uznany w sposób pośredni, np. w formie prośby o przedłużenie terminu spłaty czy wpłacenie jakiejkolwiek części kwoty na konto wierzyciela.

 

 

 

Jeżeli przestałeś radzić sobie ze spłatą kredytu, bank sprzedał Twój dług, otrzymałeś nakaz zapłaty lub sprawa trafiła już do sądu, skontaktuj się z nami mailowo na adres kontakt@doradcawbiznesie.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 512 444 400. Na podstawie przesłanych przez Ciebie dokumentów ocenimy Twoją sytuację, pomożemy oszacować szanse na wygraną oraz znajdziemy doświadczonego reprezentanta do walki w sądzie. Pokażemy Ci, że z bankiem można wygrać, a Ty pozbędziesz się ograniczających Cię zobowiązań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *