Jeszcze nie minął miesiąc od uruchomienia programu Early Warning (Wczesne Ostrzeganie) przez PARP oraz Fundację Firmy Rodzinne, a już 16 przedsiębiorców z całej Polski zgłosiło do niego swój akces. Projekt ma charakter pilotażowy i zakończy się w 2023 roku.

Program Early Warning jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, które znajdują się w kłopotach. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do projektu otrzymają bezpłatną pomoc konsultantów i mentorów, którzy pomogą ich firmom wyjść z kryzysu.

Aby wziąć udział w programie, wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie www.parp.gov.pl, opisując problemy, z jakimi boryka się firma, oraz wybierając konsultanta, z którym przedsiębiorca chce pracować. Sylwetki konsultantów – psychologów biznesu, trenerów i coachów, są również dostępne na tej stronie. W tej chwili działa czterech konsultantów, ale już za cztery miesiące ma być ich dziesięciu.

Mentor podzieli się doświadczeniem

Pierwszym etapem pomocy jest praca z konsultantem, która będzie trwała ok. 10 godzin. Potem przedsiębiorca zostanie skierowany do dalszej pracy z mentorem – doświadczonym przedsiębiorcą, który pomoże znaleźć właściwe rozwiązania w trudnej sytuacji. W programie bierze udział 23 mentorów, którzy pracują pro publico bono. Docelowo, czyli pod koniec roku, ma być ich 50.

Jednym z mentorów pracujących w programie jest Henryk Pietraszkiewicz, ekspert ds. przedsiębiorczości, do niedawna doradca zarządu w Nest Banku. Jego zdaniem największym problemem, z którym borykają się mali i średni przedsiębiorcy, jest zbyt mało dedykowanych im instrumentów finansowych, takich jak specjalne pożyczki, poręczenia i gwarancje kredytowe. Tym samym podlegają oni wykluczeniu finansowemu, co powoduje, że ich firmy nie mogą się rozwijać, nie są innowacyjne i konkurencyjne, zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.

– Projekt Early Warning jest nowoczesnym pozafinansowym instrumentem wsparcia przedsiębiorczości w Polsce. Jest istotnym czynnikiem budowania siły kapitału ludzkiego wśród polskich przedsiębiorców. Polega na tym, że doświadczeni menedżerowie (mentorzy) przekazują wiedzę i kompetencje przedsiębiorcom w czasie serii spotkań i rozmów konsultacyjnych. Praca mentorów służy wzmacnianiu potencjału menedżerskiego właścicieli dla sprawnego i efektywnego kierowania firmami – uważa Henryk Pietraszkiewicz.

Czasem konieczna będzie restrukturyzacja

Jeśli firma ma poważne kłopoty, jej właściciel zostanie skierowany do doradcy restrukturyzacyjnego, który pomoże naprawić sytuację w przedsiębiorstwie. Pierwsze dwie godziny jego pracy są bezpłatne, a dalsza pomoc zależy od indywidualnych ustaleń między doradcą restrukturyzacyjnym a biznesmenem.

– Po wejściu w życie nowego prawa restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy mają szansę w spokoju, bez grożących im egzekucji komorniczych „naprawić” swoją firmę. Dlatego bardzo ważne jest, aby na wczesnym etapie reagowali na pojawiające się symptomy sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie. Na tym polega mądrość biznesowa, że właściciel firmy zauważa zmiany i wyprzedza je, szukając pomocy, zanim będzie za późno i nie pozostanie nic poza jej upadłością – zauważa Małgorzata Anisimowicz, doradca restrukturyzacyjny w kancelarii PMR Restrukturyzacje SA, biorącej udział w tym programie.

Samotność przedsiębiorcy

Jak twierdzi Henryk Pietraszkiewicz, pierwsze konsultacje z przedsiębiorcami wskazują na to, że często czują się oni osamotnieni w rozwiązywaniu problemów w firmie.

– Temu poczuciu towarzyszy również niska skuteczność podejmowanych przez właściciela działań naprawczych. Zbyt późne podjęcie zdecydowanej interwencji wprowadza nerwowość, zwątpienie, a nawet zniechęcenie. Wtedy konieczne jest wsparcie firmy przez kilku specjalistów z różnych dziedzin. Najważniejsze jest jednak podtrzymanie woli walki i przywrócenie zdolności właściciela do opracowania i wdrożenia niezbędnych kroków – dodaje.

Jak zdradził nam Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy PARP, program Early Warning jest zdefiniowany w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju jako ważne narzędzie wsparcia dla firm. Dlatego agencja na stałe włącza go do oferty działań kierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorców.

 

 

 

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *