czw.. lut 29th, 2024

Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach to częsty wybór polskich przedsiębiorców, którzy decydują się na rejestrację spółki offshore w kraju o zbliżonym systemie podatkowym. Czy jednak takie rozwiązanie rzeczywiście się opłaca? Jak wygląda rejestracja firmy na terenie Republiki Czeskiej i która czeska spółka najlepiej sprawdzi się w praktyce?

Czy rejestracja spółki na terenie Republiki Czeskiej się opłaca?

Z perspektywy polskich przedsiębiorców prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Czech może okazać się opłacalne z kilku względów. Przede wszystkim porządek prawny polskiego sąsiada jest znacznie bardziej stabilny i przewidywalny niż nasz krajowy. Prowadzenie firmy z reguły spotyka się z przychylnością administracji, a zobowiązania publicznoprawne ciążące na czeskiej spółce często będą niższe w porównaniu z podatkami obowiązującymi w Polsce. Czesi podchodzą liberalnie do prowadzenia działalności przez obcokrajowców, którzy są chętnie witani na lokalnym rynku.

Spółka offshore w Czechach daje także przewagę konkurencyjną, ponieważ przedsiębiorstwo będzie traktowane przez obywateli Czech, jak krajowe.Dla firmy oznacza to dostęp do ponad 10 milionów potencjalnych klientów.

Warto również wspomnieć, że czeska administracja respektuje zasadę domniemania niewinności podatnika, więc prowadząc biznes, przedsiębiorca nie musi obawiać się każdej kontroli urzędu skarbowego i związanych z nią konsekwencji. 

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach

U naszych południowych sąsiadów, podobnie jak w Polsce, obowiązuje zasada swobody działalności gospodarczej. Oznacza to, że dla większości biznesów możliwy jest wybór dowolnej formy organizacyjno-prawnej. Najprostszym rozwiązaniem, dobrym np. dla freelancerów jest jednoosobowa działalność gospodarcza osób fizycznych. Do rejestru handlowego wpisywane są spółki takie, jak:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółka akcyjna;
 • spółka jawna;
 • spółka komandytowa;
 • oddział firmy.

Każda ze spółek wyróżnia się swoją specyfiką, a znajomość niuansów dotyczących takich zagadnień, jak podatek dochodowy, podatek VAT, czy ubezpieczenie społeczne pozwala wykorzystać potencjał danej formy organizacyjno-prawnej w pełni. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest, chociażby to, że założenie spółki jednoosobowej nie powoduje, że jedyny wspólnik, a zarazem członek zarządu musi opłacać ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Jak wygląda zakładanie firmy w Czechach?

Rejestracja działalności gospodarczej w Czechach powinno być poprzedzone konsultacjami ze specjalistami, którzy pomogą wybrać odpowiednią formę organizacyjno-prawną i doradzą w kwestii opodatkowania. Szczególnie dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z uwagi na bardzo podobną konstrukcję do polskiej spółki z o.o.

Zakładanie firm w Czechach jest dosyć proste, ale wymaga dopełnienia szeregu formalności, na które składa się:

 • wybór nazwy spółki oraz sprawdzenie jej dostępności w Registry of the Regional Commercial Court;
 • przedłożenie zaświadczeń o niekaralności przez członków zarządu (wymagania są nieco inne dla obywateli z terytorium UE oraz spoza UE); każdy z członków zarządu powinien przygotować także dowód osobisty;
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego istnienie siedziby spółki;
 • wniesienie kapitału zakładowego w wysokości odpowiadającej wymaganiom dla danej formy organizacyjno-prawnej; w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy to zaledwie 1 CZK;
 • sporządzenie dokumentacji organicznej spółki – obecnie większość czynności może być już dokonana zdalnie, choć przedsiębiorca powinien stawić się na miejsce w celu podpisania umowy z bankiem;
 • złożenie wniosku o wpis czeskiej spółki w rejestrze handlowym;
 • pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.

Należy także pamiętać o obowiązku założenia firmowego rachunku bankowego w związku z prowadzoną działalnością.

Pewne warunki dodatkowe mogą dotyczyć wybranych rodzajów działalności poddanych reglamentacji, jak np. branży transportowej, turystycznej lub ubezpieczeniowej. W takich przypadkach przedsiębiorca musi najpierw otrzymać zgodę uprawnionego organu. Aby przejść przez wszystkie formalności bezkolizyjnie, rejestracja firmy w Czechach powinna być realizowana przez profesjonalistów od początku do końca.

Założenie spółki w Czechach a biuro wirtualne

Firma w Czechach może posługiwać się biurem wirtualnym gwarantującym czeski adres, co jest ogromnym ułatwieniem dla wspólników, którzy operują z dowolnego miejsca na świecie. Korzystanie z biura wirtualnego to także możliwość wyboru siedziby spółki w prestiżowej lokalizacji. Z wizerunkowego punktu widzenia jest to bardzo korzystne, ponieważ buduje świadomość firmy, jako wiarygodnego partnera biznesowego.

Podatek dochodowy i innego zobowiązania publicznoprawne

Czechy charakteryzuje przejrzysty i prosty system podatkowy. Stawki podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 19% oraz 5% lub 0%. Obniżone stawki obowiązują w przypadku  funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych. Dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkowi CIT podlegają wyłącznie dochody ze źródeł na terytorium Republiki Czeskiej.

Rejestracja jako podatnik CIT musi nastąpić w terminie 15 dni od założenia spółki. Deklaracje powinny być składane do końca pierwszego kwartału następnego roku podatkowego.

Niskie podatki w Czechach? O czym jeszcze warto wiedzieć? Podatek VAT w Czechach

Założenie spółki w Czechach może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku VAT. Aktualnie w czeskim systemie podatkowym obowiązują trzy stawki podatku obrotowego. Bazowa stawka podatkowa to 21% i obowiązuje ona wszystkie towary i usługi, względem których nie mają zastosowania stawki obniżone. Dla porównania w Polsce bazowy VAT to 23%.

Obniżona stawka podatku VAT 15% obowiązuje m.in. dla:

 • usługi jedzenia z dostawą;
 • sprzedaży napojów bezalkoholowych;
 • krajowego transportu pasażerskiego.

10-procentowa stawka podatku obowiązuje m.in. na gazety i czasopisma, usługi cateringowe oraz hotelarskie. Zerowa stawka VAT obejmuje m.in. usługi finansowe, ubezpieczenia, świadczenie opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, że korzystanie z zerowej stawki VAT nadal obliguje do wykazania transakcji w deklaracjach. Teoretycznie spółki w Czechach otrzymują numer VAT w terminie 30 dni, ale z reguły termin ten jest znacznie krótszy. Polscy przedsiębiorcy docenią fakt, że z podatku VAT zwolnione jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów od określonej wartości.

Limit zwolnienia z podatku VAT w Czechach to 2 miliony CZK, czyli około 350 tysięcy złotych – sporo więcej, niż w Polsce, chyba że obowiązek rejestracyjny wynika wprost z przepisów prawa niezależnie od obrotu. Ze względu na tak wysoki próg rejestracji firmę w Czechach warto polecić przedsiębiorcom, których roczny przychód netto przekracza 200 tysięcy złotych, ale nie zależy im na rejestracji w VAT.

O tym, że warto założyć firmę w Czechach, świadczą również inne preferencje podatkowe. Podatek od dywidend wynosi 15%. W przypadku podatku od nieruchomości decyduje jej rozmiar i położenie, a także sposób wykorzystania.

W Czechach obowiązuje dokumentacja cen transferowych na podobnych zasadach jak w Polsce, co oznacza, że spółki ze sobą powiązane powinny stosować ceny rynkowe.

Ciekawym rozwiązaniem jest też system ulg przy zakupie pojazdu. Przedsiębiorca może odliczyć podatek jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Założenie firmy w Czechach. Samodzielnie czy przez kancelarię prawną?

Wizja założenia spółki w Czechach wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy szukają stabilnego środowiska do wzrostu biznesu. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że operowanie na rynku czeskim wymaga od przedsiębiorcy nie tylko dobrej znajomości kultury biznesowej, ale także doskonałego rozeznania w przepisach prawnych i podatkowych. Otworzyć firmę za granicą jest łatwo, ale prowadzić z sukcesem – znacznie trudniej.

Z tego względu zakładanie spółki w Czechach warto powierzyć Kancelarii Oniszczuk & Associates. To zespół doświadczonych specjalistów, który od lat zajmuje się rejestracją i bieżącą obsługą spółek offshore. Powierz założenie firmy w Czechach profesjonalistom i skup się na swoim biznesie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *