Test prywatnego wierzyciela może okazać się bardzo przydatny dla przedsiębiorstw, które zmagają się z poważnymi problemami płatniczymi. W niektórych przypadkach test taki jest niezbędnym elementem planu restrukturyzacyjnego. Dowiedz się, czym jest test prywatnego wierzyciela i dlaczego może on być bardzo pomocny podczas negocjacji z wierzycielami.

Test prywatnego wierzyciela – co to jest?

 

Test prywatnego wierzyciela jest ważnym elementem planu restrukturyzacyjnego.  Jest on obligatoryjny w sytuacji, gdy jednym z wierzycieli jest podmiot publiczny. Test ten jest oceną działań wierzyciela publicznego, które zaplanowane są w ramach postępowania restrukturyzacyjnego oraz w ramach wykonania układu.

 

Celem testu jest przede wszystkim określenie, czy restrukturyzacja zobowiązania firmy u danego podmiotu publicznego może być traktowana jest niedozwolona pomoc publiczna.

 

Innymi słowy, test prywatnego wierzyciela ma odpowiadać na pytanie, czy podmiot publiczny, akceptując warunki przewidziane w ramach propozycji układowych, zachowywałby się tak samo, jak prywatny wierzyciel, który działa w normalnych warunkach rynkowych i kieruje się przede wszystkim własnymi celami biznesowymi.

Czy taki test jest niezbędny w przypadku każdego postępowania restrukturyzacyjnego?

 

Nie. Test prywatnego wierzyciela powinien być wykonany tylko w sytuacji, gdy jednym z wierzycieli jest podmiot publiczny. Jeśli więc w przypadku przedsiębiorstwa, które zmaga się z trudnościami finansowymi, wśród wierzycieli nie ma podmiotów publicznych, wykonanie testu prywatnego wierzyciela nie jest konieczne.

 

W praktyce jednak wykonanie testu prywatnego wierzyciele niezbędne jest w wielu przypadkach. Wynika to z faktu, że wiele firm ma trudności ze spłacaniem swoich zobowiązań, na przykład do Urzędu Skarbowego czy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Posiadanie wierzycieli publicznoprawnych skutkuje koniecznością wykonania testu prywatnego wierzyciela.

 

Dowiedz się, czy w Twoim przypadku test prywatnego wierzyciela jest niezbędny: https://lipinskikancelaria.pl/test-prywatnego-wierzyciela/

Jakie elementy powinien zawierać test prywatnego wierzyciela?

 

Zgodnie z art. 140 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, test prywatnego wierzyciela musi zawierać następujące elementy:

 

  • określenie, jaki jest przewidywany stopień zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w ramach wykonania układu – dotyczy to zarówno zobowiązań dłużnika wobec podmiotu publicznego, jak i tego, co dokładnie obejmują propozycje układowe,
  • informację o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli publicznoprawnych w przypadku postępowania upadłościowego – jeżeli oczywiście byłoby ono prowadzone wobec dłużnika,
  • rzetelną ocenę tego, czy wierzytelności podmiotu publicznego w większym stopniu zostaną zaspokojone w przypadku zawarcia i wykonania układu, czy może jednak w postępowaniu upadłościowym – tak naprawdę to właśnie kluczowy element całej analizy.

 

Bazująca na wszystkich wymienionych elementach ocena pozwala na określenie, czy rzeczywiście podmiot publiczny zachowałby się tak samo, jak prywatny wierzyciel, kierujący się przede wszystkim swoim interesem.

Jak zadbać o to, aby test prywatnego wierzyciela był poprawny i rzetelny?

 

Sporządzenie testu prywatnego wierzyciela nie jest prostym zadaniem. Z pewnością jednak przedstawienie wierzycielom odpowiednich danych, dotyczących tego, czy poziom zaspokojenia będzie wyższy w przypadku zawarcia i wykonania układu, czy też ogłoszenia upadłości, może być pomocne w procesie negocjacji.

 

Kluczowe jest jednak to, aby test wykonany był w sposób rzetelny i niebudzący żadnych wątpliwości. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej kancelarii restrukturyzacyjnej, która ma bardzo duże doświadczenie w opracowywaniu testów prywatnego wierzyciela. Test taki może okazać się jednym z kluczowych elementów podczas negocjacji z wierzycielami, a tym samym może wpłynąć na efekty całego postępowania restrukturyzacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *