pon.. lut 26th, 2024

Zjawisko odpływu pracowników z firm jest powszechnym problemem, z którym boryka się wielu przedsiębiorców. Efekt ten może być bolesnym ciosem, zwłaszcza jeśli dotyczy odpływu dobrych specjalistów. I chociaż mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, to po odejściu fachowca warto zadać sobie pytania: „dlaczego do tego doszło?” i „jak temu przeciwdziałać?”.

Zdiagnozuj przyczynę

Istnieje kilka podstawowych czynników, dla których ludzie rezygnują z pracy, nawet jeśli czuli się w niej spełnieni i podchodzili z zaangażowaniem do wykonywania obowiązków. Najczęściej nie jest to jedna, konkretna przyczyna, ale zestaw składowych, które przepełniają czarę goryczy, w efekcie czego pracownik podejmuje decyzje o rozstaniu się z pracodawcą.

Jednymi z najważniejszych czynników podawanych przez byłych pracowników jest atmosfera w pracy i bezpośredni przełożony. Szef, manager czy kierownik to osoba, na której barkach spoczywa nie tylko dbanie o realizację celów i rozwój firmy, ale także o wydajność i zadowolenie zatrudnionych osób. Nikt nie oczekuje przyjaźni pomiędzy przełożonym a podwładnym, ale dobre relacje są wskazane.

Na obniżone morale pracowników działa również brak jasno określonych celów i oczekiwań wobec podwładnych, niemożność zapewnienia odpowiedniego sprzętu czy zasobów wymaganych do realizacji zadań, co wpływa na hamowanie rozwoju pracownika.

Kolejnym czynnikiem jest słabe dopasowanie zadań oraz brak uwzględnienia indywidualnych mocnych i słabych stron w przydzielaniu obowiązków. Każdy czuje się w czymś lepiej lub gorzej i rolą managera jest odpowiedni podział zadań. Kiedy pracownik zaczyna odczuwać złą atmosferę, presję ze strony przełożonego, brak możliwości rozwoju, uznań za zasługi czy szans na wykorzystanie swoich umiejętności, właśnie wtedy podejmuje decyzję o poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

Kolejną, niezwykle istotną przyczyną jest zbyt duża ilość obowiązków w porównaniu ze zbyt małym wynagrodzeniem. Nie ma co się oszukiwać – pieniądze są ważnym czynnikiem mobilizującym pracowników. Zdarza się, że przedsiębiorstwa szukające oszczędności dokładają podwładnym coraz więcej zadań. Ograniczając ilość personelu, często obciążają załogę dodatkowymi funkcjami, za czym niekoniecznie idzie podniesienie wynagrodzenia. Zaangażowani pracownicy szybko dostrzegają tę rozbieżność i zdają sobie sprawę, że są nieadekwatnie wynagradzani do powierzanych im obowiązków.

Jak przeciwdziałać odpływowi pracowników?

Podstawą jest oczywiście zdiagnozowanie problemu. Oprócz wymienionych powyżej punktów, istnieje wiele innych przyczyn. Dlatego, jeśli już dojdzie do tego, że pracownik zechce się zwolnić, przeprowadź z nim tzw. exit interview, czyli rozmowę, mającą na celu poznanie przyczyny zwolnienia. Nawet jeśli nie uda się w ten sposób zapobiec jego odejściu, zyskasz cenną informację co należy poprawić, by w przyszłości nie dochodziło do takich sytuacji. Ponadto taka rozmowa pomoże Ci wypracować efektywną strategię employer brandingową. Czasami przyczyna jest banalna, a zmiana stanowiska lub atrakcyjny bonus może sprawić, że zatrzymasz przy sobie dobrego fachowca, którego w przeciwnym razie przechwyci Twoja konkurencja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *