czw.. lut 29th, 2024

DOTACJE DLA FIRM: HOTELE, RESTAURACJE, INNE DZIAŁAJĄCE W SFERZE TURYSTYKI I KULTURY na:

– unowocześnienie (zmiany) lub

– dywersyfikację działalności prowadzonej przez firmy z branż szczególnie dotkniętych przez

pandemię: HoReCa (Hotele, Restauracje, Catering), turystyka i kultura.

Ogłoszenie naboru: najprawdopodobniej > marzec nie później niż kwiecień 2024!

Zachodniopomorskie: razem z: kujawsko-pomorskim, pomorskim, BUDŻET: 277 mln. PLN.

DLA KOGO? (kryteria dostępu):

• O dotacje mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa,

turystyka i kultura,

• spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w 2020 lub 2021 roku liczonych rok do roku,

w porównaniu z 2019 lub 2020 r., lub: gdy, przedsiębiorca zawiesił działalność przez co

najmniej 6 miesięcy w 2020 r.,

• Dotacje udzielane będzie w formie dotacji,

• Intensywność wsparcia wyniesie do 90% (pomoc de minimis),

• Minimalna kwota dofinansowania: 50 tys. PLN,

• Możliwość korzystania z zaliczek (70% przyznanej dotacji),

• Maksymalna kwota dofinansowania: 540 tys. PLN … zakłada się, że z dotacji skorzysta ok.

900 firm z 3 ww. województw.

KTO I NA CO BĘDZIE MÓGŁ POZYSKAĆ DOTACJE?

Dotacje uzyskają projekty mające na celu rozwój (wzrost konkurencyjności np. poprawa

jakości świadczenia usług) : prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu

biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

• inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. zakup maszyn i urządzeń

niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług,

• inwestycje związane z zieloną transformacją (fotowoltaika, itp.),

• inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej (jak wyżej),

• inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku

z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

• podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych

umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników,

• usługi rozwojowe w tym np.: opracowanie studium wykonalności, zmiany modelu

biznesowego.

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców z woj. zachodnioporskiego można uzyskać pod adresem: kontakt@doradcawbiznesie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *