W praktyce gospodarczej coraz bardziej popularne staje się korzystanie z możliwości e-Sądu i szybkie dochodzenie należności w drodze elektronicznego postępowania upominawczego. Na czym polega EPU i jakie są jego korzyści dla przedsiębiorcy?

EPU podobnie jak tradycyjne postępowanie upominawcze dąży do uzyskania tytułu egzekucyjnego w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych między wierzycielem a dłużnikiem, z tą różnicą, że w całości odbywa się drogą elektroniczną, począwszy od złożenia pozwu, poprzez zdefiniowanie dowodów, aż po wydanie wyroku. Efektem takiego postępowania ma być szybkie uzyskanie sądowego nakazy zapłaty.

W e-Sądzie można dochodzić roszczeń niezależnie od wartości przedmiotu sporu, jednak ograniczenia natury technicznej pozwalają obecnie na zasądzanie spraw, w których wartość ta nie przekracza 100 milionów złotych. Warunkiem jest jednak okres wymagalności roszczenia – z EPU można skorzystać wyłącznie w przypadku, gdy jest on nie dłuższy niż trzy lata liczone od dnia wniesienia pozwu. Tryb ten nie ma zastosowania w przypadku wierzytelności przedawnionych. E-Sąd odrzuci także pozew jeżeli roszczenie jest bezzasadne, przytoczone okoliczności budzą wątpliwość, zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego, miejsce pobytu pozwanego jest nieznane bądź doręczenie nakazu miałoby odbyć się za granicą.

Jeżeli w trakcie postępowania okaże się, że sprawa wymaga bardziej wnikliwej analizy, e-Sąd skieruje ją do rozpatrzenia w tradycyjny sposób, z reguły w sądzie miejscowo właściwym dla pozwanego. Warto więc skorzystać tutaj z pomocy radcy prawnego lub adwokata, który dokona analizy sytuacji i zadba o odpowiednie przedstawienie dowodów w systemie, tak aby uniknąć możliwości dochodzenia roszczenia w trybie tradycyjnym.

Korzystanie z systemu elektronicznego niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim są to 4-krotnie niższe opłaty sądowe (1,25% wartości sporu zamiast 5% w tradycyjnym postępowaniu, jednak nie mniej niż 30 zł) oraz krótszy czas oczekiwania na zakończenie sprawy – nakaz zapłaty można uzyskać już w ciągu kilku dni. EPU zapewnia prostą obsługę, a także dostęp do sprawy z dowolnego miejsca i wgląd do akt 24h na dobę. Korzyści te są niezmiernie istotne z punktu widzenia biznesu, ponieważ szybkie uzyskanie tytułu egzekucyjnego w efekcie elektronicznego postępowania pozytywnie wpływa na funkcjonowanie i płynność finansową firmy.

Rozwiązania elektroniczne wpływają stymulująco na rozwój polskiej przedsiębiorczości i zyskują coraz więcej zwolenników. Od momentu uruchomienia e-Sądu w połowie stycznia 2010 roku wpłynęło tam prawie 12 milionów spraw.

 

 

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *