Faktoring to sposób na zachowanie płynności finansowej w czasach, kiedy wydłużone terminy płatności zaczynają dominować na rynku. Długi czas oczekiwania na gotówkę znacząco utrudnia działanie firmy. Zablokowane środki zaburzają płynność. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest factoring. Co to jest, jakie są rodzaje faktoringu i jakie korzyści zapewnia – na te i inne pytania czytelnicy znajdą odpowiedź w tekście.

Artykuł partneraFaktoring – co to jest?

To nowoczesne narzędzie finansowe, które zdobywa coraz większą popularność, także w Polsce. Ogromny popyt na usługi faktoringowe wynika z postulatów firm w zakresie terminów płatności. Przedsiębiorcy powszechnie wskazują, że coraz większa liczba ich partnerów czy kontrahentów żąda wydłużonych terminów płatności. 14-dniowy termin płatności, który do niedawna był standardem, obecnie odchodzi do lamusa. Zaczynają dominować terminy płatności oscylujące pomiędzy 90 a 120 dni. Tak długi czas oczekiwania na gotówkę za sprzedany towar czy wykonaną usługę dla wielu firm jest wielkim problemem. Zaburza płynność finansową firmy, a przez to utrudnia działalność i rozwój. Rozwiązaniem tego problemu jest właśnie faktoring. Dzięki niemu otrzymasz niemal natychmiast należność z tytułu wystawionych faktur. Wygląda to tak, że firma świadcząca usługi faktoringowe, czyli faktor, wykupuje faktury klientów. Tym sposobem przedsiębiorcy mogą uniknąć zatorów płatniczych, czyli mogą dalej normalnie prowadzić biznes i regulować terminowo swoje zobowiązania. Nie muszą sięgać po własne oszczędności czy kredyt. To chyba najprostsze źródło finansowania firmy. W usłudze factoringowej biorą udział trzy strony:

 •  Przedsiębiorca wykonujący usługę lub dokonujący sprzedaży i wystawiający fakturę (faktorant),
 •  Firma faktoringowa (faktor) nabywająca wierzytelność i wypłacająca należność za fakturę fakt orantowi, oczywiście pomniejszoną o kwotę prowizji, będącej wynagrodzeniem dla faktora,
 •  Klient – kontrahent (inaczej dłużnik), który jest zobowiązany opłacić fakturę w terminie na konto faktora.

Faktoring polega na wykupie przez firmę factoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów czy usług. Dla firm, które są zmuszone udzielać swoim partnerom wydłużonych terminów płatności to najkorzystniejsza forma krótkoterminowego finansowania.

Faktoring w prawie

Faktoring to w pełni bezpieczny i zgodny z prawem sposób na zachowanie płynności finansowej. Umowa faktoringowa jest umową nienazwaną, to znaczy, że nie ma jednolitych przepisów, które by ją regulowały. Do factoringu odnoszą się przepisy kodeksu cywilnego, szczególnie przepis art. 509:

 •  1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.
 •  2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

W prawie międzynarodowym usługi faktoringowe reguluje konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z dnia 28.05.1998 roku (tzw. konwencja ottawska). Określa ona umowę factoringu, jako umowę zawartą pomiędzy dwiema stronami (faktorem a faktorantem), zgodnie z którą faktorant przenosi na faktora wierzytelności powstałe w wyniku umowy sprzedaży towarów zawartej pomiędzy nim a jego klientami (dłużnikami). Faktor wykonuje, co najmniej dwie z poniższych usług:

 • finansowanie faktoranta,
 • prowadzenie rozliczeń związanych z wierzytelnościami,
 • inkaso wierzytelności,
 • przejęcie ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Ponadto konwencja zobowiązuje poinformowanie dłużnika o przeniesieniu własności wierzytelności.

Rodzaje faktoringu

Usługi faktoringowe możemy wyróżnić ze względu na charakter zobowiązania lub sposób przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Jeśli chodzi o pierwszy model, to możemy wyróżnić:

 • Faktoring wierzytelnościowy (zakupowy i sprzedażowy)– przedsiębiorca przekazuje faktury faktorowi, który przelewa na konto swojego klienta 80-90% jej wartości. Faktor nabywa wierzytelność, natomiast kontrahent musi ją uregulować.
 • Faktoring dłużny (odwrócony)– przedsiębiorca zaciąga dług w firmie faktoringowej, który w określonym czasie musi uregulować.

Jeśli zaś chodzi o rozmiar ryzyka, to możemy usługi factoringowe podzielić na:

 •  Faktoring niepełny – faktor nie przejmuje na siebie ryzyka braku zapłaty.
 •  Faktoring pełny – faktor przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty.
 •  Faktoring mieszany – jest kompilacją dwóch wymienionych powyżej usług.
 •  Faktoring cichy – odbiorca nie zostaje powiadomiony o objęciu obrotu handlowego.
 •  Faktoring jawny – dłużnik jest informowany o sprzedaży wierzytelności faktorowi.

Warunki faktoringu

Nawet jeśli specjalistyczne firmy faktoringowe są skłonne do większego ryzyka niż banki, to nie znaczy, że są zainteresowane każdą wierzytelnością. Musi ona być krótkoterminowa, wymagalna, bezsporna i nieobciążona roszczeniami stron trzecich. Dla faktora również ważne są takie elementy, jak reputacja faktora, branża, wielkość obrotów czy jakość usług faktoranta. Choć najważniejsza jest chyba skala działalności. Firmy faktoringowe mają swoje kryteria i ich trzymają się przy ocenie klienta (warunki największych firm faktoringowych na rynku można znaleźć w serwisie Sortter). Choć faktoring wykorzystywany jest w wielu różnych branżach, to najlepiej sprawdza się w firmach, które swoje produkty i usługi sprzedają na wielką skalę.

Faktoring – korzyści

Zachowanie płynności finansowej to rzecz dzisiaj nie do przecenienia. To sine qua non komfortowego prowadzenia działalności handlowej czy produkcyjnej. Główną korzyścią jest otrzymanie pieniędzy niemal natychmiast po podpisaniu umowy z firmą factoringową lub bankiem. Dzięki temu firma może regulować swoje należności terminowo. A wiadomo, taki kontrahent jest traktowany z szacunkiem. Z taką firma inni chętnie współpracują. Zaufanie to rzecz najcenniejsza biznesowo, a dzięki faktoringowi można uniknąć jego utraty. Ponadto firma, zamiast poszukiwać sposobów na wydobycie należności od kontrahentów, może się skupić na aktualnej działalności i planowaniu przyszłości. Pewność otrzymania należności gwarantuje przedsiębiorcom bezpieczeństwo i spokój. Pozwala także budować wizerunek marki solidnej i rzetelnej.

Faktoring to także sposób na zwiększenie efektywności zarządzania w biznesie. Firma może uniknąć postojów związanych z brakiem surowców. Często firmy, które nie mogą sobie poradzić z wierzycielami, muszą ograniczać produkcję i w ten sposób godzić się z mniejszymi dochodami. Firmy korzystające z factoringu mogą śmiało działać bez przeszkód i inwestować, bez strachu, że firma popadnie w zator płatniczy.

Kolejna korzyść to ta związana z oszczędnością czasu i nerwów. Przedsiębiorcy, zamiast prowadzić działania mające na celu wyegzekwowanie należności lub poszukiwać dodatkowego finansowania, mogą normalnie funkcjonować. Realizować zlecenia, rozwijać firmę i umacniać relacje biznesowe.

Sortter – internetowa porównywarka usług faktoringowych

Faktoring, choć to uznana na świecie usługa, to w Polsce jeszcze chyba trochę niedoceniana. Jednak bogactwo ofert usług faktoringowych sprawia, że przedsiębiorcom trudno wybrać optymalną ofertę. Samodzielne przeanalizowanie i porównanie ofert jest zadaniem nie tylko wymagającym wiedzy, ale także i czasu. Najlepiej zrobić to z pomocą porównywarki internetowej usług faktoringowych Sortter. Znajdziemy tam propozycje największych i najbardziej cenionych na rynku firm świadczących usługi tego typu. Twórcom zależało, aby właściciele firm w jednym miejscu mogli przejrzeć oferty wielu firm, zobaczyć jakie rodzaju faktoringu oferują i jak długo trzeba czekać na należność. Zanim jednak podpiszemy umowę, warto także sprawdzić w Internecie opinie o faktorancie.

Podsumowanie

Polski rynek faktoringu rozwija się dosyć dynamicznie. Coraz więcej firma zaczyna doceniać ten sposób na zachowanie płynności finansowej. Przedsiębiorcy wskazują, że lepiej ponieść pewne koszty związane z obsługą firmy faktoringowej, niż czekać długo na należność i zastygnąć w rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *