pon.. lut 26th, 2024

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie przedsiębiorstwa poszukują nowych, skutecznych sposobów na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Innowacyjność i automatyzacja stają się kluczowymi elementami tej strategii, umożliwiając firmom skok technologiczny i zwiększając efektywność. Ale czy korzyści płynące z wdrożenia tych nowych technologii są rzeczywiście wielowymiarowe i wymierne? I co jest najważniejsze w procesie automatyzacji?

Automatyzacja przynosi wiele korzyści, począwszy od zwiększenia wydajności pracy, poprzez oszczędności finansowe, aż po zdobycie przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście nowoczesne maszyny są w stanie zastąpić pracowników w niektórych obszarach działalności, zwłaszcza tam, gdzie zadania są monotonne, pochłaniają dużo czasu, wymagają specjalnego wysiłku lub precyzji, a warunki pracy są szkodliwe. To wszystko prowadzi do pytania, czy automatyzacja zawsze jest opłacalna w porównaniu do kosztów związanych z obsługą?

Automatyzacja Szyta na Miarę — Klucz do Sukcesu

W świecie biznesu, gdzie konkurencja jest zacięta, a rynek rozwija się w szybkim tempie, przedsiębiorcy zaczynają skłaniać się ku nowoczesnym, stale ewoluującym możliwościom technologicznym. W praktyce innowacje oznaczają modernizację parków maszynowych, linii produkcyjnych oraz opracowanie i wprowadzenie unikalnych, odpowiadających konkretnym potrzebom rozwiązań w zakresie technologii, usług czy organizacji pracy.

KREDYT dla FIRM do 3 000 000 zł

Ośrodki badawcze odgrywają kluczową rolę w tym procesie, dostarczając firmom niezbędne zasoby — wiedzę, doświadczenie, specjalistyczne zaplecze techniczne. Działają jak zewnętrzny dział R&D, wspierając firmy w całym procesie wprowadzania zmian, od przygotowania koncepcji, po skuteczne wdrożenie. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu (CBRTP), który z powodzeniem zrealizował już wiele projektów i opracował szereg innowacji, przynosząc firmom wymierne korzyści.

W Poszukiwaniu Przełomowych Rozwiązań — Partnerstwo z Ośrodkami Badawczymi

Raport „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” opublikowany w 2022 r. przez PARP pokazuje, że 53,6% firm, które faktycznie wprowadziły innowacje, zadeklarowało współpracę z partnerami zewnętrznymi. Zdecydowany prym wśród nich wiodą duże podmioty, odgrywające kluczową rolę na krajowym rynku w swoich branżach. Wyniki współpracy tych firm z ośrodkami badawczymi są imponujące i potwierdzają działania CBRTP.

CBRTP w ostatnim czasie opracowało rozwiązania dla firmy będącej liderem polskiego rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych i jednym z głównych regionalnych dostawców znanych marek. Firma zmagała się z problemem automatyzacji procesów produkcji małoseryjnej o wysokim wskaźniku dobowych przezbrojeń. Koszty obsługi ludzkiej były największym kosztem produkcji, a dostępne na rynku systemy automatyzacji nie były odpowiedzią na ten problem z powodu wysokich kosztów utrzymania i serwisowania.

Miliony Oszczędności dzięki Dopasowanej Automatyzacji

Generując rocznie 238 mln zł obrotu z jednym z partnerów, przy wskaźniku 4% braków w produkcji i marży na poziomie 10%, firma straciła aż 3,5 mln zł przychodów i możliwy zysk na poziomie 0,35 mln zł. Dzięki współpracy z CBRTP udało się zmniejszyć wskaźnik braków o 2 punkty procentowe, co przekłada się na wygenerowanie ponad 0,15 mln zł dodatkowego zysku rocznie.

CBRTP opracowało także specjalny system powłok dedykowanych do kanałów chłodzących form wtryskowych, wprowadziło nowe receptury i zastosowało odpowiednie modyfikacje w systemie chłodzenia zakładu. To pozwoliło znacząco poprawić wskaźnik serwisowania form wtryskowych — z 6 cykli serwisowych do jednego na rok, utrzymując produkcję na wysokim poziomie wydajności i efektywności kosztowej.

KREDYT dla FIRM do 3 000 000 zł

Podsumowanie: Klucz do Sukcesu w Automatyzacji

Widzimy zatem, że indywidualnie dopasowana i właściwie wdrożona automatyzacja, połączona z innymi dziedzinami wiedzy, może w spektakularny sposób poprawić jakość pracy w przedsiębiorstwie. Oszczędności i zwiększenie wydajności to najważniejsze, wymierne korzyści płynące z tych zmian. Tak więc odpowiedź na pytanie, czy automatyzacja jest opłacalna w porównaniu do kosztów obsługi, wydaje się być jednoznaczna — tak, o ile jest dobrze zaprojektowana i wdrożona. Firmy, które są w stanie zrozumieć swoje specyficzne potrzeby i skorzystać z dostępnej wiedzy i technologii, mogą zyskać znaczącą przewagę konkurencyjną.

* https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Raport_Monitoring-innowacyjnoci-polskich-przedsiebiorstw-IV-edycja_2022_20_01_2023.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *