Dotacje unijne to doskonały sposób, by wspomóc projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – zarówno tych małych i większych. Sprawdź za pośrednictwem MG Premium, czy przysługuje ci dotacja i jakie warunki musisz spełnić, by ją otrzymać?

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na fundusze dla projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, czyli Poddziałanie 1.2.1 projekty badawczo — rozwojowe przedsiębiorstw. To ponad 100 000 000 euro przeznaczone na dofinansowanie i zaliczki. Kto może starać się o fundusze? Jakie przedsięwzięcia będą wspierane i na jakie kwoty możemy liczyć?

Kto może się starać o fundusze?

O dofinansowanie mogą się starać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorstw, w tym te z udziałem jednostek naukowych. Nabór rozpoczął się w II kwartale 2016 roku, a zasięg konkursu obejmuje Małopolskę. To doskonała okazja, by postarać się o dodatkowe fundusze wspierające działalność naszej firmy na wymienionych poniżej polach.

Jakie przedsięwzięcia będą wspierane?

Począwszy od tworzenia prototypów doświadczalnych, poprzez walidację danych rozwiązań, a skończywszy na uruchomieniu pierwszej produkcji — zarówno eksperymentalnej, jak i niekomercyjnej. Wsparcie dotycz także działań, które związane są z ochroną własności intelektualnej, w tym: przygotowanie zgłoszenia wynalazku, doradztwo w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych.

Konkurs ten przeznaczony jest dla dwóch typów projektów: badań przemysłowych i prac rozwojowych związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

Kwota i poziomy wsparcia

Na sam konkurs przeznaczona jest kwota ponad 100 000 000 euro, przy czym na każdy cel określony jest poziom procentowy dofinansowania. Mikro i małe przedsiębiorstwa dostaną nawet 70%, przy czym pozostali beneficjenci do 50%.

Wymagany jest minimalny wkład własny: w przypadku badań przemysłowych 20%, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40%, czy 30% w studium wykonalności.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Projekt, który składa przedsiębiorca, może być zrealizowany na różne sposoby. Do wyboru mamy model, w którym prace B+R realizujemy samodzielnie, taki gdzie te prace możemy zlecić oraz możliwość realizacji w partnerstwie z innymi podmiotami. W projekcie oceniana jest całościowa koncepcji oraz plany wdrożenia zweryfikowane przez ocenę ekspertów i wyniki badań rynkowych.

 

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *