pon.. lut 26th, 2024

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to w uproszczeniu procedura występująca przy tzw. niezawinionej niewypłacalności. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka, jakie są jej zalety oraz kto i kiedy może z niej skorzystać? Tego wszystkiego dowiesz się w kolejnych akapitach poniższego artykułu.

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? 

Upadłość konsumencka zgodnie z polskim prawem umożliwia redukcję, a nawet całkowite umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Taka procedura umożliwia tzw. oddłużenie przy jednoczesnej częściowej lub całkowitej likwidacji majątku dłużnika. W ten sposób dłużnik ma możliwość spłacania Planu Spłaty Wierzytelności, ustalonego wcześniej przez sąd w postępowaniu upadłościowym. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje konsumentowi pewność, że jego długi przestaną rosnąć, co jest niezwykle istotne dla odbudowania stabilności finansowej. 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Takie rozwiązanie przeznaczone jest dla konsumentów, czyli osób, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej lub zaprzestały jej wykonywania przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie mogą skorzystać z niego przedsiębiorcy, ponieważ zgodnie z  Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy — Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest tylko u osób prywatnych. Osoby należące do grona przedsiębiorców mogą jednak ogłosić upadłość w innym trybie postępowania. Warto wiedzieć również, że po zmianie przepisów ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić nawet wtedy, gdy długi powstały w sposób zawiniony.

 

Sprawdź, jakie korzyści płyną z ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 

Jak działa ten proces?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć nie tylko dłużnik, ale również wierzyciel. Jej głównym celem jest umorzenie zobowiązań finansowych dłużnika. Najpierw jednak należy udowodnić przed sądem, że konsument ten stał się niewypłacalny. W postępowaniu tym należy również umożliwić tym, którzy zgłosili wierzytelność odzyskanie wszystkich należności. Następuje to dzięki ww. Planowi Spłaty Wierzytelności. Sądownie określa się wówczas czas trwania oraz kwotę comiesięcznych płat, które musi wnosić dłużnik. Istotne jest, że w ustaleniu tego planu sąd bierze pod uwagę jego realne możliwości finansowe oraz wskazuje, jaka część zadłużenia zostanie umorzona w wyniku wnoszenia terminowych spłat. W sytuacji, w której zdolności finansowe dłużnika nie pozwalają na dokonywanie spłat zgodnie z planem, możliwe jest także umorzenie zobowiązań bez ustalania Planu Spłaty Wierzytelności. Wierzyciel, który się z tym nie zgadza, może w takim wypadku złożyć zażalenie.

Jakie korzyści płyną z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka pozwala przede wszystkim na zahamowanie rosnących długów, a tym samym umożliwia dłużnikowi osiągnięcie stabilności finansowej. Pozostałe zalety tego rozwiązania to również:

 

  • Całkowite oddłużenie.
  • Zastępowanie naliczania odsetek.
  • Zawieszenie postępowań sądowych.
  • Wyczyszczenie danych z rejestrów długów.
  • Osiągnięcie ugody z wierzycielami.

Stabilna sytuacja finansowa oraz spokojna głowa to coś, na czym zależy nam wszystkim, dlatego warto być na bieżąco z rozmaitymi rozwiązaniami prawnymi, dzięki którym możemy znacznie szybciej i łatwiej wyjść na prostą i zatrzymać powstawanie kolejnych długów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *