czw.. lut 29th, 2024

Estoński CIT to forma opodatkowania, która w przypadku spółek może być naprawdę korzystna. Na czym zatem polega? Kto może wybrać estoński CIT? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest estoński CIT?

CIT estoński to czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych to alternatywna forma opodatkowania, w przypadku której nie płacą one podatku od zysku, dopóki nie wypłacą go z firmy w formie dywidendy lub innej. W praktyce zatem podatek jest płacony dopiero w momencie wypłaty zysku uzyskanego przez spółkę, co powoduje, że jej właściciele mogą odkładać to w czasie, np. dzięki inwestowaniu zysków. Poza tym istotne jest także to, że estoński CIT oznacza niższą efektywną stawkę podatku, czyli stanowi mniejsze obciążenie dla przedsiębiorstwa. W odniesieniu do polskiego CIT odmienny jest jednak nie tylko sposób naliczania podatku dochodowego, ale również zdecydowanie mniejsza ilość formalności, które musi realizować firma. Spółki korzystające z estońskiego CIT nie muszą bowiem prowadzić rachunkowości podatkowej, ustalać podatkowych kosztów uzyskania przychodu oraz obliczać podatkowych odpisów amortyzacyjnych. 

Estoński CIT – dla kogo?

Kto może skorzystać z opodatkowania w formie estońskiego CIT? Zgodnie z aktualnymi przepisami (obowiązującymi od 1 stycznia 2023) mogą to być:

  • spółki akcyjne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • proste spółki akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przepisy określają jednak dodatkowe warunki uprawniające do przejścia na estoński CIT. Zgodnie z nimi podatnik (spółka) musi zapewnić, że:

  • wspólnicy, udziałowcy i akcjonariusze spółki to wyłącznie osoby fizyczne;
  • spółka uzyskuje nie więcej niż 50% przychodów pochodzących z odsetek, pożyczek, opłat leasingowych, wierzytelności, praw autorskich lub własności przemysłowej, a także transakcji z podmiotami powiązanymi, poręczeń czy gwarancji;
  • podatnik nie posiada akcji innych spółek oraz udziałów w funduszu inwestycyjnym czy instytucji wspólnego inwestowania;
  • firma nie sporządza sprawozdań finansowych za okres opodatkowania ryczałtem;
  • zatrudnia minimum 3 osoby przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym na umowę o pracę bądź zatrudnia pracowników na inny rodzaj umów niż umowa o pracę.

Przewidywane zmiany w estońskim CIT

Najnowsze zmiany w estońskim CIT zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, dzięki czemu stał się on jeszcze bardziej dostępną formą opodatkowania dla firm. Na ten moment ustawodawca nie zapowiada kolejnych nowelizacji przepisów, jednak nie należy całkowicie ich wykluczać. Warto jednak skupić się na obowiązujących regulacjach, ponieważ dzięki ich znajomości firma może zoptymalizować swoje podatki. W związku z tym należy dokładnie zapoznać się ze sposobem działania estońskiego CIT, co można zrobić korzystając z filmów szkoleniowych dostępnych na cridoteka.pl.

Podsumowując należy stwierdzić, że estoński CIT to forma opodatkowania, która po ostatnich zmianach jest dostępna dla szerszego grona podmiotów. Kolejne zmiany przepisów nie są na ten moment zapowiadane w związku z czym warto poznać estoński CIT w obecnym kształcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *