Młode firmy w Polsce często potrzebują wsparcia finansowego i merytorycznego, aby skutecznie realizować przyjęte cele. Z pomocą przychodzą fundusze typu venture capital (VC), które inwestują kapitał własny w wybrane projekty. Czym powinien wyróżniać się projekt, aby spotkał się z zainteresowaniem takiego funduszu?

Fundusze VC przeznaczają na wybrany projekt z reguły od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Wspierają zarówno młode firmy określane mianem start-upów, jak i przedsiębiorstwa w fazie dalszego rozwoju. Jest to forma inwestycji, która polega na objęciu przez inwestora udziałów. Warto podkreślić, że fundusze wspierają spółki nie tylko finansowo, ale także doświadczeniem i wiedzą, szczególnie przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Nie każda firma ma jednak szansę na dofinansowanie ze strony funduszu. Przedstawiamy, jakie warunki powinien spełniać biznes, aby pozyskał takie wsparcie.

Po pierwsze: doświadczenie i wiedza promotorów projektu

Kompetencje i doświadczenie zespołu zarządzającego projektem są dla funduszu fundamentalnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o zaangażowaniu się w dane przedsięwzięcie. Posiadana przez nich wiedza na temat biznesu, konkurencji czy rynku, jest cenną wskazówką dla przyszłego inwestora. – Na decyzję o zaangażowaniu się w konkretny projekt ma wpływ przede wszystkim doświadczenie i wiedza na temat danej branży posiadana przez promotorów projektu. Jeśli grupa osób odpowiedzialna za działania posiada stosowne kompetencje, to jest to ważna informacja dla inwestora potwierdzająca słuszność zaangażowania w projekt – tłumaczy Krystyna Kalinowska, Dyrektor Inwestycyjny Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Po drugie: nie tylko duży potencjał wzrostu

Fundusze VC typując firmy do współpracy, zwracają uwagę na to, czy odznaczają się one dużym potencjałem rozwoju i wysoką dynamiką wzrostu. Istotną kwestię stanowi również poziom innowacyjności, a także oryginalność produktu, który powinien wyróżniać się na tle konkurencji oraz posiadać przewagę technologiczną. – Przedsiębiorstwa, które spełniają te kryteria, otrzymują od funduszu wsparcie umożliwiające realizację kolejnych działań oraz przekraczanie pewnych barier rozwoju. Co ważne, fundusze venture capital mają możliwość zrealizowania kolejnej rundy finansowania dla projektu, który już otrzymał wcześniej dofinansowanie z innego źródła – wyjaśnia Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Po trzecie: możliwość wyjścia z inwestycji

Fundusze przystępując do analizy projektu szacują również czas, w którym możliwe będzie zyskowne wyjście z inwestycji. Projekty, które wróżą inwestorowi taką możliwość, mają dużą szansę na dofinansowanie. – Fundusze venture capital inwestują w przedsiębiorstwa, które mogą w niedalekiej przyszłości przynieść realne zyski. Firmy, które poszukują dofinansowania, powinny mieć świadomość, że im wyższe ryzyko ponosi inwestor w trakcie współpracy, tym większego zysku z inwestycji będzie oczekiwał – tłumaczy Krystyna Kalinowska z Podlaskiego Funduszu Kapitałowego.

Fundusze venture capital wyróżnia to, że zazwyczaj nie delegują swoich przedstawicieli do zarządu spółki. Wspierają jednak zarząd w tworzeniu, a także realizacji strategii dalszego rozwoju.

 

 

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *