czw.. lut 29th, 2024

Rejestracja do celów VAT to proces, który przedsiębiorcy niekiedy muszą, a niekiedy mogą przeprowadzić. Szczególnie w krajach członkowskich Unii Europejskiej, gdzie kwestie związane z podatkiem VAT są zharmonizowane. Dlatego też warto przeprowadzić ją odpowiednio wcześniej i przygotować wymagane dokumenty.

Podatek VAT jest obecny w Europie od 1954 roku, kiedy to jako pierwsza wprowadziła go Francja. Z kolei w Polsce jest obecny od 1993 roku, kiedy to zastąpił podatek obrotowy.

Obecnie z podatkiem VAT możemy spotkać się w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej, ponieważ jest on naliczany na każdym etapie obrotu towarami i usługami, a przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania się z niego oraz składania odpowiednich deklaracji. W tym celu muszą najpierw przeprowadzić rejestrację VAT i uzyskać numer VAT. Nierzadko za granicą, co opisujemy w dalszej części artykułu.

Harmonizacja podatku VAT w krajach Unii Europejskiej

Zanim odpowiemy na pytanie, kiedy dokładnie trzeba zarejestrować się do celów podatku VAT w krajach członkowskich, należy podkreślić, że podatek ten jest zharmonizowany na poziomie Unii Europejskiej. Oznacza to, że ustawodawstwo UE wyznaczyło „ramy”, w których władze państw członkowskich mogą ustanawiać przepisy związane z tym podatkiem.

Przykładami wspominanych „ram”, które ustanowiła Unia Europejska są:

  1. Minimalne stawki VAT – te w krajach członkowskich nie mogą być niższe niż 15%, a ich ostateczną wysokość ustalają krajowe władze.

  2. Kategorie produktów i usług, które są objęte obniżonymi stawkami VAT – wśród nich wymienić można usługi medyczne, transportowe i kulturalne, żywność i artykuły spożywcze, czy też książki. Natomiast cała lista tych produktów i usług znajduje się w Załączniku III do Dyrektywy Rady 2006/112/WE, zwanej „Dyrektywą VAT”.

Kiedy należy zarejestrować się do VAT w innym kraju UE?

Warto zaznaczyć, że oprócz powyższych aspektów związanych z podatkiem VAT, władze każdego państwa członkowskiego ustala także procedury i wymogi związane z procesem rejestracji VAT, a jego przeprowadzenie jest obowiązkowe w przypadku:

– importu towarów z państw trzecich na teren UE;

– eksportu towarów z kraju członkowskiego do państw trzecich;

– sprzedaży towarów do konsumentów prywatnych z innego kraju UE, której wartość przekroczy 10 000 Euro;

– sprowadzania na teren kraju UE towarów z innego państwa członkowskiego;

– magazynowania towarów na terytorium kraju członkowskiego UE i ich wysyłki do konsumentów z innych państw.

Sprzedaż towarów do konsumentów z innego kraju UE, a limit WSTO

Sprzedając towary i usługi do konsumentów z innych krajów członkowskich obowiązek rejestracji VAT, a także składania deklaracji VAT w kraju sprzedaży, pojawia się dopiero w momencie przekroczenia tzw. limitu WSTO (Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów na Odległość), który obowiązuje od 1 lipca 2021 roku. Do momentu jego przekroczenia sprzedawcy mogą opodatkowywać swoje transakcje stawkami obowiązującymi kraju siedziby i tam też je rozliczać.

Natomiast po przekroczeniu mają oni obowiązek rozliczeń VAT w krajach nabywców, co wymaga uzyskania lokalnych numerów VAT lub skorzystania z procedury VAT OSS.

Procedura VAT OSS

VAT OSS (One-Stop-Shop) to narzędzie, które podobnie jak limit WSTO, zostało oddane przedsiębiorcom do użycia 1 lipca 2021 roku, rozbudowując istniejący do tamtej pory VAT MOSS.

VAT OSS pozwala rozliczać całą sprzedaż na terenie Unii Europejskiej w ramach jednej, zbiorczej deklaracji VAT, bez konieczności rejestrowania się lokalnie w innych krajach. Należy jednak podkreślić, że VAT OSS ma zastosowanie jedynie do sprzedaży. Magazynując towary na terytorium innego państwa UE, nadal należy uzyskać lokalny numer VAT i składać lokalne deklaracje.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia z wdrożeniem lub rozliczaniem VAT OSS w swojej firmie, może Ci w tym pomóc firma Taxology, która od lat wspiera przedsiębiorców w zakresie VAT Compliance. Umów się na bezpłatną konsultację.

Rejestracja VAT, a wymogi

Procesy i procedury związane z rejestracją VAT w każdym kraju różnią się od siebie m.in. sposobem przeprowadzania rejestracji (korespondencyjnie, online lub osobiście) czy też organami, które umożliwiają uzyskanie numeru VAT zagranicznym podmiotom w danym państwie. Dla przykładu rejestracja VAT w Niemczech dla polskich przedsiębiorców nie odbywa się w jednym urzędzie skarbowym. Dedykowany polskim firmom organ zależy od pierwszej litery w nazwie przedsiębiorstwa.

Chociaż wymienione wyżej elementy związane z rejestracją VAT różnią się w zależności od kraju, to nie można zapominać o dokumentach, które są niezbędne w procesie rejestracji, a te w dużej mierze pokrywają się niezależnie od państwa i należą do nich:

– potwierdzenie rejestracji VAT w innym kraju UE,

– kopia statutu spółki,

– kopia dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania firmy przed urzędem,

– krajowy formularz rejestracyjny

– wyciąg z rejestru handlowego kraju siedziby.

Ponadto, należy mieć na uwadze, że niezbędne do rejestracji VAT w innym kraju członkowskim jest także wcześniejsze uzyskanie numeru VAT UE.

Z kolei przedsiębiorstwa spoza Unii Europejskiej, które chcą przeprowadzić rejestrację VAT, muszą wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, który przeprowadzi za nie ten proces i będzie je reprezentował przed urzędem.

Jeżeli więc zamierzasz wyjść na nowe rynki i wiesz, że Twoja firma będzie potrzebowała rejestracji VAT w krajach Unii Europejskiej, możesz zlecić ten proces firmie Taxology, która od lat specjalizuje się kwestiach związanych z VAT, takich jak rejestracje, rozliczenia czy deklaracje. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w którymkolwiek z nich, umów się na bezpłatną konsultację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *