Podatki Prawo

Kiedy przedsiębiorca będący pracodawcą musi złożyć PIT za pracownika?

Jeśli pracownik złoży pracodawcy przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie według formularza PIT-12 – przedsiębiorca będący jednocześnie pracodawcą ma obowiązek rozliczyć w Urzędzie Skarbowym pracownika z podatku dochodowego.

Obowiązek rozliczenia pracownika będzie polegał na złożeniu zeznania według formularza PIT-40 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego.

Co istotne – oświadczenie PIT-12 należy składać płatnikowi każdego roku z osobna, jeśli pracownik będzie chciał być rozliczony przez pracodawcę.

W oświadczeniu PIT-12 trzeba wykazać, że podatnik:

a) oprócz dochodów od danego płatnika (pracodawcy) nie uzyskał dochodów z innych źródeł z wyjątkiem tylko dochodów: osobno opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 i 30a ustawy o PIT), z kapitałów pieniężnych (art. 30b ustawy o PIT), opodatkowanych podatnikiem liniowym według stawki 19% (art. 30c ustawy o PIT), bądź z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 30e ustawy o PIT).

b) nie chce skorzystać z możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4 ustawy o PIT, tj. wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

c) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, oprócz wynikających z art. 37 ust. 1a pkt 5 ustawy o PIT (czyli dotyczących zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne)

d) nie korzysta z odliczeń, oprócz tych wymienionych w art. 37 ust. 1a pkt 2-4 ustawy o PIT – czyli potraconych przez płatnika w ciągu roku składek na ubezpieczenie społeczne i zwróconych płatnikowi nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód do opodatkowania oraz odliczenia od podatku kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika.

W przypadku gdy podatnika rozliczył pracodawca, a osiągnął on dodatkowo przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas podatnik musi samodzielnie złożyć odrębne zeznanie przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *