Jeśli pracownik złoży pracodawcy przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie według formularza PIT-12 – przedsiębiorca będący jednocześnie pracodawcą ma obowiązek rozliczyć w Urzędzie Skarbowym pracownika z podatku dochodowego.

Obowiązek rozliczenia pracownika będzie polegał na złożeniu zeznania według formularza PIT-40 do końca lutego roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego.

Co istotne – oświadczenie PIT-12 należy składać płatnikowi każdego roku z osobna, jeśli pracownik będzie chciał być rozliczony przez pracodawcę.

W oświadczeniu PIT-12 trzeba wykazać, że podatnik:

a) oprócz dochodów od danego płatnika (pracodawcy) nie uzyskał dochodów z innych źródeł z wyjątkiem tylko dochodów: osobno opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 30 i 30a ustawy o PIT), z kapitałów pieniężnych (art. 30b ustawy o PIT), opodatkowanych podatnikiem liniowym według stawki 19% (art. 30c ustawy o PIT), bądź z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 30e ustawy o PIT).

b) nie chce skorzystać z możliwości preferencyjnego rozliczenia podatku na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4 ustawy o PIT, tj. wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

c) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, oprócz wynikających z art. 37 ust. 1a pkt 5 ustawy o PIT (czyli dotyczących zwrotu uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne)

d) nie korzysta z odliczeń, oprócz tych wymienionych w art. 37 ust. 1a pkt 2-4 ustawy o PIT – czyli potraconych przez płatnika w ciągu roku składek na ubezpieczenie społeczne i zwróconych płatnikowi nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód do opodatkowania oraz odliczenia od podatku kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w roku podatkowym ze środków podatnika.

W przypadku gdy podatnika rozliczył pracodawca, a osiągnął on dodatkowo przychody np. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas podatnik musi samodzielnie złożyć odrębne zeznanie przeznaczone do rozliczenia tych przychodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *