Wzbogacenie europejskich funduszy venture capital (VC) o kobiecy punk widzenia oznacza nie tylko bardziej różnorodny ekosystem startupowy, ale także sprzyja pojawianiu się nowych, dotąd niedocenianych, okazji inwestycyjnych i wpływa na poprawę jakości startupów. Jak sprawić, aby europejski sektor VC był bardziej różnorodny i pojawiło się w nim więcej kobiet? Nad tym zastanawiali się uczestnicy European Women in VC Summit w Berlinie.

Ograniczona dostępność finansowania dla startupów zakładanych przez kobiety jest faktem. W zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych jedynie 2% wartości wszystkich inwestycji VC, zostało przeznaczonych na startupy założone przez kobiety, a kobiety reprezentowały tylko 9% osób podejmujących decyzje inwestycyjne w funduszach VC. W Europie na pierwszy rzut oka, statystyki wyglądają podobnie. Jednak jeśli zaczniemy się im bliżej przyglądać, sytuacja jest gorsza niż w USA. Rzeczywista liczba kobiet na stanowiskach decyzyjnych (tj. tych które „wypisują czeki” i odpowiadają za inwestycje) nie przekracza 5%.

Na rynku VC brakuje nam kobiecego punktu widzenia. To oznacza, że firmy które adresują kobiece problemy oraz te założone przez kobiety mają olbrzymie trudności z pozyskaniem kapitału na rozwój. Fundusze VC pomijają wartościowe projekty, a my jako społeczeństwo, na tym tracimy – mówi Kinga Stanisławska, Managing Partner Experior Venture Fund, inicjator inicjatywy European Women in VC – Ambicją społeczności European Women in VC, którą założyłyśmy w zeszłym roku jest podwojenie liczny kobiet podejmujących decyzje inwestycyjne w Funduszach VC – dodaje.

Pozytywny wpływ kobiet na firmy, w których pracują i którymi zarządzają jest poparty badaniami. Firma konsultingowa McKinsey, w swoim ostatnim raporcie „Women Matter” pokazuje silną korelację pomiędzy obecnością kobiet na najwyższych stanowiskach w firmach oraz ich lepszymi wynikami finansowymi. Po przeanalizowaniu 300 firm z całego świata, McKinsey znalazło różnicę w zwrotach na kapitale na poziomie 47% pomiędzy spółkami, w których kobiety stanowią większość w organach wykonawczych, a tymi, które ich nie mają, oraz różnicę 55% w wynikach operacyjnych.

European Women in VC to grupa ponad 350 profesjonalistów venture capital z przeszło 20 krajów, których łączna wartość aktywów pod zarządzaniem wynosi ok. 15 mld euro. Inicjatywa została zapoczątkowana w zeszłym roku przez kobiety z 7 państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dziś wspierana jest przez 19 ambasadorek z Europy i Izraela, które połączyły siły, by zmienić status quo na europejskim i izraelskim rynku VC.

W przypadku części projektów inwestycyjnych płeć nie ma tak naprawdę znaczenia, ale kiedy mamy do czynienia z produktami dedykowanymi kobietom, logicznym jest, że my kobiety będziemy podejmować inne decyzje inwestycyjne niż mężczyźni i dostrzeżemy okazję tam, gdzie mężczyźni mogą jej nie zauważyć – mówiła niedawno na łamach „Financial Times” Jenny Ruth Hrafnsdottir, jedna z trzech założycielek funduszu Crowberry Capital i ambasadorka inicjatywy w Islandii.

W trakcie konferencji ponad 130 ekspertów z rynku VC debatowało nad znaczeniem uczestnictwa kobiet w europejskim rynku VC. Wśród prelegentów nie zabrakło najważniejszych międzynarodowych instytucji finansowych takich jak Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Zaangażowanie kobiet-inwestorów w rynek VC przyniesie zwroty zarówno finansowe, jak i społeczne. Społeczeństwo może tylko skorzystać na inwestowaniu kierowanym wartościami (values-led) przez kobiety. W Impact First Investments jako impact – inwestor, będziemy wspierać zrównoważone portfolio, odnoszące sukcesy przedsiębiorstwa oraz tworzyć odpowiednie warunki dla kobiet, aby mogły rozwijać się i stawać się inwestorami czy przedsiębiorcami. Ta konferencja była jedną z ważnych inicjatyw podjętych w celu wspierania różnorodności. Byłam zachwycona, widząc jakość oraz ilość kobiet obecnych na konferencji i mam nadzieję, że będę mogła z nimi w przyszłości współpracować – powiedziała Cecile Blilious, Założyciel i Managing Partner w Impact First Investments, członek Pitango Group i ambasadorka inicjatywy w Izraelu.

Spółki ze zróżnicowanymi zarządami pod względem udziału kobiet we władzach są bardziej efektywne i osiągają lepsze wyniki finansowe. Według badania przeprowadzonego przez Peterson Institute, przy wsparciu EY, 30% proc. udział kobiet we władzach spółek zwiększa ich rentowność netto aż do 6%. Zróżnicowane zespoły mają również lepsze wyniki w analizie logicznej, koordynacji, planowaniu oraz rozwiązywaniu problemów. Skala zaangażowania kobiet-inwestorów w europejskim sektorze VC jest wciąż zbyt mała, dlatego cieszę się, że kwestia ta była przedmiotem dyskusji podczas European Women in VC Summit w Berlinie – stwierdziła Iwona Kozera, partner EY, lider Doradztwa Biznesowego, Europa Centralna, Wschodnia, Południowo-Wschodnia i Centralna Azja, fundatorka Fundacji Liderek Biznesu.

Wierzymy, że talent jest rozłożony równomiernie, a zatem brak równowagi płci w branży VC sugeruje, że rynek pod tym względem nie jest tutaj efektywny. Nadszedł czas, aby to zmienić, ponieważ każda branża finansowa o tak nieznacznej reprezentacji kobiet nie korzysta z ogromnej puli talentów. Chodzi o wizję, umiejętności zarządzania i determinację, które kobiety mogą wnieść do każdego projektu VC, a nie tylko biznes zorientowany na kobiety, często zarządzany przez mężczyzn – uważa Izabela Tworzydło, dyrektor biura prasowego i Rzecznik Prasowy Banku BGŻ BNP Paribas, będącego częścią Grupy BNP Paribas.

 

 

 

 

 

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *