czw.. lut 29th, 2024

1 września br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom „pierwszej dniówki”. Od tego momentu pracodawca będzie musiał podpisać umowę o pracę lub pisemnie poświadczyć pracownikowi jej warunki jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków. Za niedopełnienie tego wymogu pracodawcy grozi kara grzywny w wysokości od 1 do 30 tys. zł.

Dotychczasowe przepisy pozwalały pracodawcy dopełnić formalności związane z umową do końca pierwszego dnia pracy. W konsekwencji odkładano to w czasie, a w przypadku kontroli tłumaczono, że jest to pierwszy dzień pracy wskazanej osoby. Zjawisko to potocznie nazwane zostało syndromem „pierwszej dniówki”.

W zamyśle Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowe przepisy mają ułatwić pracownikom dochodzenie świadczeń ze stosunku pracy oraz korzystanie z ochony wynikającej z ubezpieczeń społecznych. Zwiększą także skuteczność kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i zredukują problem nielegalnego zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *