czw.. lut 29th, 2024

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku, miała na celu ograniczyć sprzedaż polskiej ziemi zagranicznym inwestorom. Niestety okazuje się, że konsekwencje wprowadzenia nowych regulacji ponieśli również rodzimi rolnicy. Aby móc korzystać z preferencyjnych warunków nabywania ziemi rolnej, muszą oni spełniać określone warunki.

Zasady nabywania ziemi rolnej od 2016 roku

Jeśli ziemię rolną chce nabyć osoba fizyczna albo prawna, która nie jest Agencją Nieruchomości Rolnych, to prawo pierwokupu ma dzierżawca tejże ziemi, który czynnie korzysta z niej od minimum trzech lat. W drugiej kolejności brany jest pod uwagę właściciel ziemi graniczącej z działką rolną, jaka została wystawiona na sprzedaż. Agencja Nieruchomości Rolnych może nabyć ziemię, ale o nie mniejszej powierzchni niż 1 hektar.

Rolnik indywidualny może nabyć ziemię rolną, jeśli nikt nie skorzysta z prawa pierwokupu. Ograniczeniem jest jednak powierzchnia ziemi, którą już posiada. Jego gospodarstwo rolne nie może łącznie przekraczać 300 hektarów – ma to zapobiegać koncentracji ziemi u jednego właściciela.

Jakie warunki musi spełnić rolnik?

Rolnik, który chce nabyć ziemię, musi mieć ku temu odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim musi być zameldowany w tej samej gminie nie krócej niż 5 lat. Nabywana ziemia ma być przez niego osobiście uprawiana – ziemi nie może użyczyć czy wydzierżawić. Nie może jej również sprzedać przez kolejnych 10 lat.

Cel kredytu preferencyjnego

Osoby, które spełnią wszystkie warunki, mogą zaciągać preferencyjne kredyty dla rolników. Te udzielane są na potrzeby uprawy roślin, rozmnażania roślin, obróbki nasion czy chowu i hodowli zwierząt. Nabycie ziemi według nowej ustawy ma mieć zawsze na celu poprawę infrastruktury agrarnej. Ziemia rolna nie może mieć innego przeznaczenia, na przykład budowlanego.

Ograniczenia kredytu dla rolnika

Kredyty dla rolników wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Są udzielane maksymalnie na 15 lat. Rolnik nie może ubiegać się o więcej niż 5 milionów złotych. Banki wymagają też wkładu własnego w wysokości 20% wartości ziemi rolnej.

Pamiętajmy jednak, że oprócz ograniczeń, na rolnika czeka też szereg korzyści. Preferencyjne kredyty dla rolników przewidują dopłaty do części spłaty odsetek kredytowych. Rolnik może też starać się o dopłaty unijne na rozwój swojego gospodarstwa.

Szansa dla młodych rolników

Każdego roku maleje liczba rolników na terenie Polski. Wylicza się, że z pracy we własnym gospodarstwie rolnym rezygnuje rocznie nawet 80 tysięcy rolników. Chcąc zachęcić do pozostania na terenach wiejskich, osobom do 40 roku życia banki oferują specjalne linie kredytowe. Na pomoc mogą liczyć również ci, którzy dopiero zamierzają otworzyć działalność rolniczą.

Ci, którzy mają wyższe wykształcenie rolnicze i posiadają wkład własny w wysokości 10%, mogą starać się o dopłatę do kredytu w wysokości nawet do 70 tysięcy euro.

Warto wiedzieć, że w Polsce oferowane są jedne z najbardziej korzystnych kredytów dla rolników, patrząc na sytuację w całej Unii Europejskiej. Polska ziemia rolna czeka wciąż na wzmożony rozwój, a trzeba przyznać, że posiada ogromny potencjał. Ceny za hektar nadal nie są wysokie, więc może warto zastanowić się nad tego rodzaju inwestycją?

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *