pon.. lut 26th, 2024

W przypadku dużych firm wybór typu księgowości nie jest trudny. Są one zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości, która jest wprawdzie bardziej skomplikowana, ale daje też przedsiębiorstwu większe możliwości, jeśli chodzi o kontrolę nad finansami i prognozowanie. Małe firmy mogą natomiast wybrać między księgowością pełną, a uproszczoną. Czym różnią się oba rodzaje? Jakie korzyści wiążą się z wyborem każdego z nich? Te kwestie szczegółowo wyjaśniamy w nowym artykule.

Na czym polega księgowość pełna?

Księgowość pełna to rozbudowany i szczegółowy system ewidencji finansowej przedsiębiorstwa. W porównaniu do księgowości uproszczonej jest bardziej skomplikowana. Jej prowadzenie wymaga więc specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. W księgowości pełnej dane finansowe są rejestrowane w różnych dokumentach, takich jak dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald, oraz wykaz aktywów i pasywów.

Jej najważniejszą zaletą jest możliwość uzyskania pełnego i kompletnego obrazu sytuacji finansowej firmy. Dzięki precyzyjnej ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, przedsiębiorca ma bieżącą kontrolę nad finansami firmy. Może też efektywnie prognozować przyszłe wydarzenia. Wszystko to przekłada się na możliwość wydajniejszego zarządzania firmą oraz dostosowania polityki finansowej do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Prowadzenie księgowości pełnej ma jednak także wady. Jest to proces czasochłonny oraz wymagający regularnej i dokładnej analizy danych finansowych. Konieczna jest też znajomość wielu przepisów i zasad rachunkowości. To z kolei może być trudne dla osób bez odpowiedniej wiedzy. Księgowość pełna wymaga więc współpracy z wyspecjalizowanym biurem rachunkowym (zob. usługi księgowe Cyrek Finance) lub zatrudnieniem profesjonalnego księgowego.

Czym cechuje się księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona charakteryzuje się prostszymi zasadami ewidencjonowania danych niż pełna. Jest to popularna forma księgowości wśród małych firm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. W przeciwieństwie do rachunkowości pełnej, możliwe jest jej samnodzielne prowadzenie, bez korzystania z usług specjalistycznego biura księgowego.

W ramach księgowości uproszczonej można wybrać jedną z trzech form ewidencji:

 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR): rejestruje przychody i wydatki, stosowana najczęściej przez jednoosobowe firmy;

 • Karta podatkowa: forma zryczałtowanego podatku, która ma ograniczenia co do rodzaju prowadzonej działalności i liczby pracowników;

 • Ryczałt ewidencjonowany: opodatkowanie tylko od przychodów, stosowane przez wybrane branże.

Najważniejszą zaletą księgowości uproszczonej jest jej prostota i łatwość prowadzenia. Pozwala ona także zminimalizować koszty związane z księgowością. Korzystając z programów księgowych, przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić księgowość, znacznie obniżając wydatki.

Jakie wady ma księgowość uproszczona? Przed wszystkim ograniczone możliwości, jeśli chodzi analizę sytuacji finansowej firmy. Prostsze zasady ewidencji utrudniają dokładną kontrolę finansów i prognozowanie przyszłych wyników działalności. W przypadku większych i bardziej rozbudowanych firm, księgowość uproszczona może okazać się niewystarczająca i wymagać przejścia na pełną księgowość.

Księgowość pełna czy uproszczona?

Księgowość uproszczona cechuje, dzięki prostym zasadom i możliwości jej samodzielnego prowadzenia, jest zalecana dla małych firm. Szczególnie dobrze sprawdzi się w przypadku przedsiębiorstw o prostych strukturach finansowych. Może być niewystarczająca dla większych firm, które potrzebują pełnego i kompleksowego obrazu swojej sytuacji finansowej.

Należy też pamiętać, że przepisy nakładają obowiązek prowadzenia księgowości pełnej w przypadku:

 • spółek handlowych (osób, kapitałowych, w organizacji),

 • spółek cywilnych,

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółek komandytowych,

 • spółek komandytowo-akcyjnych,

 • podmiotów działających na zasadach prawa bankowego,

 • podmiotów działających na zasadach działalności ubezpieczeniowej,

 • samorządów (gmin, powiatów, województw),

 • jednostek i zakładów budżetowym,

 • jednostek działających dzięki subwencjom i dotacjom;

 • podmiotów, których przychody przekroczyły limit 2 mln euro.

Jak widać, wybór rodzaju księgowości zależy od wielu czynników. Pod uwagę należy wziąć rozmiar firmy, jej strukturę finansowa oraz potrzeby i cele przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *