pon.. lut 26th, 2024

Jak pokazują statystyki, coraz więcej firm decyduje się na leasingowanie samochodów, maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia działalności. Chociaż dostępnych jest kilka rodzajów tej formy finansowania, to leasing operacyjny cieszy się największą popularnością. Kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach?

Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie określonego dobra i pobierania miesięcznych opłat za korzystanie z niego. Przedmiot przekazuje leasingodawca (finansujący), zaś użytkownikiem jest leasingobiorca. Charakterystyczne dla leasingu operacyjnego jest zaliczenie leasingowanego sprzętu do składników majątkowych finansującego – dlatego jego obowiązkiem jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Natomiast leasingobiorca może wliczyć do kosztów uzyskania przychodu raty leasingowe (część odsetkową i część kapitałowa) oraz opłatę wstępną.

Leasing operacyjny tylko dla firm

Chociaż z leasingu mogą skorzystać także klienci indywidualni (tzw. leasing konsumencki), leasing operacyjny jest ofertą dedykowaną wyłącznie firmom. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki tej usługi oraz korzyści podatkowych, jakie może przynieść przedsiębiorstwom.

Zgodnie ze statystykami, z leasingu operacyjnego decydują się skorzystać przede wszystkim małe i średnie firmy.

Wymogi dla leasingu operacyjnego

Istotą leasingu operacyjnego jest przekazanie w użytkowanie przedmiotu z umowy leasingowej w zamian za opłacane co miesiąc raty. Dlatego ważnym kryterium jest osiąganie przez firmę odpowiednio wysokich dochodów – takich, które będą w stanie pokryć comiesięczne opłaty leasingowe. Jest to warunek zrozumiały – firma leasingowa musi mieć pewność, że leasingobiorca będzie w stanie spłacać swoje zobowiązanie wynikające z umowy leasingowej.

Chociaż w przypadku leasingu operacyjnego zachodzi konieczność przedstawienia informacji o wysokości osiąganego dochodu, najczęściej nie ma potrzeby jego dokumentowania. Niemniej jednak firma leasingowa ma prawo zweryfikować przedsiębiorstwo, jeśli nasuną się jakiekolwiek wątpliwości co do zdolności finansowej.

Warto przy tym podkreślić, że zdolność leasingowa wyliczana jest mniej restrykcyjnie niż zdolność kredytowa w przypadku kredytu samochodowego.

Najważniejsze zasady finansowania leasingiem

Zgodnie z definicją, w leasingu operacyjnym leasingodawca przekazuje leasingobiorcy konkretny przedmiot (np. samochód, komputer, maszynę). Obowiązkiem leasingobiorcy jest uregulowanie opłaty wstępnej (wysokość odpowiada części procentowej wartości leasingowanego przedmiotu) oraz comiesięczne wpłacanie rat leasingowych w ustalonej wysokości i ewentualnych dodatkowych opłat (np. opłaty serwisowej). Na koniec trwania umowy leasingobiorca ma możliwość dokonania wykupu użytkowanego przedmiotu, wpłacając określoną w umowie kwotę.

Dlaczego warto skorzystać z leasingu operacyjnego?

Leasing operacyjny to rozwiązanie, które przynosi przedsiębiorcy wiele korzyści. Do najważniejszych zalet zaliczyć można:

– Dostęp do finansowania niezbędnego sprzętu przy ograniczonych formalnościach

– Możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu całości raty leasingowej (część kapitałową i część odsetkową) oraz opłaty wstępnej

– Możliwość Uregulowanie podatku VAT w ratach

– Możliwość dostosowania czasu trwania umowy leasingowej do indywidualnych potrzeb firmy

Jeśli jesteś zainteresowany leasingiem operacyjnym, sprawdź najlepsze oferty firm leasingowych.

 

Artykuł promocyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *