Każdy kto interesuje się światem technologii wie, że wiele projektów nie byłoby możliwych, gdyby nie anioły biznesu (ang. business angels). Są to indywidualni inwestorzy, osoby zamożne, które są w stanie sfinansować projekt z własnych środków w zamian za określoną ilość udziałów w firmie.

Zbierz zwrot z zakupów z Letyshops

Anioły biznesu to z reguły osoby z ogromnym bagażem doświadczeń, część z nich to przedsiębiorcy na „rynkowej emeryturze”, dla których zysk może być tylko jedną w pobudek do inwestycji. Może kierować nimi chęć nawiązania kontaktów, szczególna wiara w zespół, próba powrotu na rynek, możliwość przekazywania swoich doświadczeń itd. Dlatego też anioły biznesu inwestują tzw. smart money – pomoc managerską, kontakty, know-how.

Z tego rodzaju zewnętrznego finansowania korzystał Amazon, Google czy Apple. Przecież Steve Jobs i Steve Wozniak zakładając firmę w garażu rodziców Jobsa posiadali wyłącznie niewielkie oszczędności. Apple mogło powstać wiele lat później, gdyby nie wkład Mark’a Markkuli w wysokości 250 tys. dolarów.

Ten rodzaj finansowania ma swoje liczne plusy. Anioły biznesu bardzo rzadko działają w sposób zinstytucjonalizowany i sformalizowany. Z pewnością będą wymagać mniejszej ilości analiz i dokumentów, a decyzję inwestycyjną podejmą raczej na podstawie własnego doświadczenia i intuicji, a nie wnikliwej analizy kilkudziesięciostronicowego biznesplanu. Anioły biznesu finansują projekty na każdym etapie działalności – od koncepcji, przez MVP, po gotowy produkt i fazę ekspansji globalnej.

Problem z aniołami biznesu w Polsce polega na tym, że nie są oni nad wyraz widoczni. Zbierają się w tzw. sieciach lub agregatorach aniołów biznesu, które prezentujemy poniżej. Ale takim aniołem naszej firmy może być każda zamożna osoba, która zechce wesprzeć finansowo nasz pomysł lub produkt. Jak ją znaleźć? Przede wszystkim należy mieć w sobie ogromne pokłady cierpliwości i samozaparcia. Doskonałym przykładem dążenia do finansowego celu jest przykład CEO firmy Social WiFi Artura Racickiego, który za 700 zł kupił miejsce w samolocie obok Rafała Brzoski, jednego z najbogatszych Polaków, po to, aby opowiedzieć mu o swoim biznesie i skutecznie nakłonić go do inwestycji.

Kolejnym problemem jest kwestia domknięcia takiej umowy z aniołem i ustalenia szczegółów wzajemnej współpracy (zwłaszcza wyznaczenia granic kompetencji). Istnieje możliwość, że przyzwyczajony do kontroli inwestor okaże się w takim samym stopniu zainteresowany naszymi poczynaniami, jak działaniami we własnej firmie. Bezpieczniej będzie zatem wszelkie kwestie współpracy spisać z góry w formie umowy.

Poniżej znajduje się lista business angels w Polsce, która może znacznie ułatwić poszukiwanie indywidualnego inwestora dla Twojego pomysłu. Powodzenia!

PolBAN Business Angels Club

ul. Fordońska 393
85-766 Bydgoszcz

Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa
22 224 10 87
sekretariat@polban.pl
http://polban.pl

Pierwszy w Polsce klub Aniołów Biznesu, który finansuje w projekty w fazie early-stage spełniające warunki innowacyjności, perspektywiczności rynku oraz zaangażowanego i zmotywowanego zespołu.

Lewiatan Business Angels

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
01-001 Warszawa
+ 48 22 55 99 912
Józef Adamski, Szef LBA – jadamski@lba.pl
http://www.lba.pl

Sieć Aniołów Biznesu funkcjonująca przy Konfederacji Lewiatan. Poszukują projektów z różnych branż, które wyróżniają się zmotywowanym zespołem, innowacją oraz potencjałem do tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Sieć Aniołów Biznesu Amber

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
091 312 92 19
szukaszfinansowania@amberinvest.org
http://www.amberinvest.org/pl/

Sieć Aniołów Biznesu Amber rozwijana jest przez Polską Fundację Przedsiębiorczości ze Szczecina. Skupia ok. 50 inwestorów z całej Polski. Wnioskodawca musi posiadać silny zespół, innowacyjny projekt co najmniej w fazie prototypu/beta, duży potencjał i dostęp do rynku, konkretny biznesplan oraz potrzebę kapitałową do 1,5 mln zł.

Hedgehog Fund

ul. Prosta 51, 9 piętro (Grupa Pracuj)
00-838 Warsaw, Poland
http://www.hedgehogfund.pl

Fundusz Aniołów biznesu inwestujący w pomysły z dziedziny technologii i komunikacji. Specjalizuje się w projektach z zakresu: marketplace, E-commerce, B2B, czy Internet of Things. Inwestuje maksymalnie do 1 mln PLN w zamian za udziały mniejszościowe. Hedgehog posiada w swoim portfelu takie inwestycje jak Allani, Evenea, Preply, Kekekmeke, LokalnyRolnik.pl, Notatek.pl czy Fuero Games.

AINOT Business Angels Network

Akcelerator Innowacji NOT Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 (II piętro)
00-680 Warszawa
48 22 629 26 36
ainot@ainot.pl
http://ainot.pl

Sieć inwestorów prywatnych, która wspiera spółki na wczesnym etapie inwestycji oraz w okresie ich dynamicznego wzrostu w czterech fazach – naboru pomysłu, preinkubacji, inwestycji kapitałowych (do 200 tys. euro), a we współpracy za SATUS Venture – inwestowania w II fazie. AINOT wsparło takie projekty jak m.in. SentiOne, Tequila Mobile, przedszkolowo.pl.

Grupa Trinity S.A.

ul. Ruska 20/21
50-079 Wrocław
48 (71) 712 21 21
biuro@grupatrinity.pl
http://grupatrinity.pl

Grupa Trinity S.A. świadczy usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego, prawnego oraz inwestycji. Finansowanie w ramach venture capital i private equity oferowane jest głównie dla podmiotów z branż technologicznych (Internet, IT, e-commerce), a zaangażowanie kapitałowe zaczyna się od 0,5 mln pln przy 2-letnim okresie inwestycyjnym.

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
Centrala PSAB-I:
ul. Szeligiewicza 1
40-074 Katowice
668 884 020
biuro@ines.org.pl

Ponadregionalna sieć koncentrująca inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (uczelnie wyższe, stowarzyszenia, agencje rozwoju, parki technologiczne, fundusze VC, firmy doradcze), które uczestniczą w procesie wyszukiwania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających wsparcia i finansowania.

Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
81 528 53 06 / 669 200 929
lfr@wsab.org.pl
http://wsab.org.pl/

Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu to ponadregionalna sieć współpracy, służącą nawiązywaniu kontaktów pomiędzy inwestorami, a pomysłodawcami. Zrzesza 59 inwestorów i dysponuje kapitałem prawie 14 mln zł. W ramach platformy zrealizowano takie projekty jak Avalio.pl – porady prawne przez telefon, czy Zapytanie.pl – portal łączący usługodawców z usługobiorcami.

Smart Business Angels

kontakt@smartbusinessangel.pl
http://smartbusinessangel.pl

Program finansowania mikroprojektów. Okres inwestycyjny trwa 12 miesięcy. Na życzenie wnioskodawcy Smart Business Angels może podpisać NDA jeszcze przed wysłaniem opisu projektu. Zazwyczaj udział instytucji w projekcie waha się od 50 do 70% całościowego zysku projektu, aż do uzyskania zwrotu z inwestycji w wysokości 100% początkowego wkładu finansowego. Oznacza to, że w okresie 12 miesięcy finansowania udział projektodawcy wynosi od 30 do 50%,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *