pon.. lut 26th, 2024

Fundusze VC, czyli inaczej venture capital, to różnego rodzaju jednostki, które dokonują inwestycji w początkujące przedsiębiorstwa na niepublicznym rynku w zamian za udziały lub akcje. Jedną z form funduszy VC są fundusze seed capital, o których mówiliśmy w poprzednim poście, a które wyróżnia zasilanie nowych pomysłów lub jedynie koncepcji, a więc pierwszej fazy działania projektu.

Poprzez VC finansowane są najczęściej innowacyjne, technologiczne przedsiębiorstwa, które obarczone są wysokim ryzykiem, ale jednocześnie mogą przynosić ponadprzeciętne zwroty z inwestycji. Celem jest osiągnięcie zysku będącego efektem wzrostu wartości firmy, a nie samej działalności produkcyjnej lub usługowej.

Venture capital to przykład tzw. smart money, czyli formy inwestycji, która poza kapitałem obejmuje także mentoring i doradztwo. Inwestor, który płacąc określoną kwotę staje się udziałowcem przedsiębiorstwa, wspiera je swoją wiedzą i doświadczeniem i pomaga mu w rozwoju, co niekiedy jest dużo bardziej pożądane niż samo finansowanie.

Przed rozpoczęciem wysyłania projektów do funduszy VC warto przeprowadzić ich wstępną analizę. Poszukać informacji na temat warunków inwestowania przez dany fundusz (zwłaszcza tego, czy są zainteresowani pakietem mniejszościowym czy większościowym), formą przesyłania formularzy (pitch deck, teaser, biznesplan itd.) oraz dokonać analizy rodzaju projektów, w które inwestuje – niektóre fundusze czują się dobrze wyłącznie w wybranych branżach, w których mają najwięcej doświadczenia. Poniżej znajduje się lista wybranych funduszy venture capital w Polsce.

SpeedUp Venture Capital Group

ul. Obornicka 330
60–689 Poznań, Poland
48 61 827 09 99
zglosprojekt@speedupgroup.com
http://speedupgroup.com/pl

Fundusz inwestuje w perspektywie od 3 do 8 lat w projekty obarczone wysokim ryzykiem kierując się kryteriami siły zespołu, wartości budowanej przez produkt i potencjału rynkowego. Najlepszą drogą kontaktu z funduszem jest rekomendacja projektu przez osobę z kręgu kontaktów zawodowych funduszu, kontakt przez LinkedIn lub na branżowych spotkaniach. W ostateczności fundusz przyjmuje pitch decki i teaser’y wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail. Projekty, w które zainwestował fundusz to rozpoznawalne w świecie startupów rozwiązania, takie jak Zencard, Ifinity, Legimi, Starbroker, Absolvent.pl.

Black Pearls Advisory S.A.

al. Grunwaldzka 472,
80-309 Gdansk
48 533 643 209
office@blackpearls.vc
http://www.blackpearls.vc

Fundusz specjalizujący się w smart money, czyli kompleksowym wsparciu – finansowym (do 1 mln zł), mentorskim i doradczym. Koncentruje się na projektach technologicznych na wczesnym etapie rozwoju głównie w zakresie rozwiązań poprawiających jakość życia, rolnictwa, produkcji żywności oraz sektora kosmicznego. W portfolio funduszu znajdują się takie pomysły jak: Tokeo, Parkanizer, Tiketto, Quantum Lab.

Experior Venture Fund

ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
48 22 462 73 90
office@evf.com.pl
http://evf.com.pl/pl/

Experior Venture Fund został utworzony z Krajowym Funduszem Kapitałowym (KFK), którego środki finansowe pochodzą z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Zainwestowane w projekt środki mają na celu podwyższenie kapitału własnego spółki poprzez objęcie przez fundusz pakietu mniejszościowego lub niewiele większego niż 50%. W portfolio znajdują się takie projekty jak: iTaxi, Fuero Games, XTRF, Tourmedica.

IQ Partners S.A.

ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
Budynek Adgar Wave, wejście A
48 22 567 00 00
biuro@iqpartners.pl
info@iqpartners.pl
http://www.iqpartners.pl

Podmiot inwestycyjny specjalizujący się we wsparciu projektów w różnych fazach rozwoju (w tym seed i startup) z sektorów internetu, mobile, e-commerce oraz IT. Fundusz wsparł takie projekty jak: Prowly, Antyweb, Mymeetingrooms.pl, Triverna, Jojo Mobile.

MCI Management S.A.

Warszawskie Centrum Finansowe
ul. Emilii Plater 53, XXI p.,
00-113 Warszawa, Polska
(+48) 22 540 73 80
office@mci.eu
http://mci.pl

Jeden z wiodących funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej, powstały w 1999 roku i notowany na GPW od 2001 roku. Realizuje inwestycje w spółki w początkowym etapie działalności, w fazie wzrostu i ekspansji. Specjalizuje się w projektach z zakresu nowych technologii i ochrony środowiska. W portfolio znajdują się Prowly, iZettle, Answear.com, MyBaze.

Giza Polish Ventures

ul. Narbutta 20/33,
02-541 Warszawa
48 22 208 62 42
info@gpventures.pl
http://gpventures.pl

Fundusz, którego merytorycznym sponsorem jest jeden z najbardziej renomowanych funduszy VC w Izraelu, Giza Venture Capitals. Inwestuje w projekty na różnym etapie rozwoju, jeżeli posiadają one duży potencjał międzynarodowy. Specjalizuje się w dziedzinach IT, mediów, internetu, nauki, Wsparte przez fundusz startupy to m.in. Teroplan, Vivid Games, Audioteka, NanoVelos.

Online Venture Sp. z o.o.

Malczewskiego 139
80-114, Gdańsk
48 (58) 728 27 07
inwestycje@onlineventure.pl

Powstały w 2012 roku Online Venture inwestuje w przedsięwzięcia biznesowe z branży internetowej i technologii mobilnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w kwotach 50-700 tys. zł. Fundusz nie inwestuje w pomysły – wnioskodawca musi mieć przygotowany chociaż zarys projektu, posiadać zaangażowany i zdeterminowany zespół i jasną wizję rozwoju. Atutem projektu jest jego międzynarodowy potencjał. Ostatnie projekty zrealizowane przy wsparciu Online Venture to: Gifty, WsparciePodatkowe.pl, Customer iCare, Playdingo.

Protos Venture

ul. Wilcza 28/5
00-544 Warszawa
http://protos.vc

Fundusz VC inwestujący w Polsce i za granicą, stworzony przez doświadczonych przedsiębiorców, którzy wspierają startupy finansowo i merytorycznie. W portfolio funduszu znalazły się takie projekty jak: Positionly, Allani, Shoplo, Lavito, Kekemeke, Gamekit.

SATUS Venture Sp. z o.o.

ul. Oleandry 2
30-063 Kraków
012 294 72 15
biuro@satus.pl
http://www.satus.pl

Grupa podmiotów zarządzająca funduszami seed i VC, włączająca się w innowacyjne działania z branż ICT, biotechnologii czy inżynierii, w szczególności te we wczesnej fazie rozwoju. Grupa łączy potencjał i zalety funduszy inwestycji zamkniętych, tradycyjnej sieci aniołów biznesu oraz instytucji naukowo-badawczych. Grupa wsparła takie projekty jak Husarion, Kangur Elektronics, Legimi, OpenCard, SentiOne, Sher.ly.

Aligo Capital Sp z o.o.

Gdański Park Naukowo – Technologiczny
Ul. Trzy lipy 3
80-172 Gdańsk
659 954 150
inwestycje@aligo.pl
http://www.aligo.pl

Fundusz specjalizuje się we wsparciu doradczym i kapitałowym (do 1 mln zł) projektów we wczesnej fazie realizacji z obszaru zaawansowanych technologii, medycyny, chemii, OZE, ochrony środowiska, biotechnologii, IT/ICT. Fundusz zainwestował m.in. w Emerald i dr Pocket.

Quality Business Network QBN Seed Fund

ul. prof. Życzkowskiego 14 lok. 90
31-864 Kraków
732 929 733
office@qbnfund.ventures
http://qbnfund.ventures/pl/

Proces wsparcia startupów przez QBN Fund opiera się na kilku etapach. W pierwszej fazie – akceleracja biznesu w Polsce. Następnie umożliwienie startupom wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na okres 3 miesięcy i rozwoju pod okiem mentorów. Ten etap docelowo kończy się rundą finansowania liczoną w milionach dolarów, a wybrane startupy oceniane są przez stronę amerykańską. Ostatecznie, te z wysokim potencjałem, mają zagwarantowane wsparcie finansowe ze strony QBN Fund.

TechMine Fund Sp. z o.o.

ul. Grabowa 2 , 40-172 Katowice
48 32 720 23 25
kontakt@techmine.pl
http://techmine.pl

TechMine wspiera przedsiębiorców finansowo, operacyjnie i strategicznie na różnych poziomach rozwoju biznesu. Dostarcza niezbędnych narzędzi oraz doradza w zakresie opracowania modelu biznesowego, stworzenia struktury organizacyjnej, opracowania planu dystrybucji, marketingu i PR. Pomaga także pozyskać środki z Unii Europejskiej (100-500 tys. zł) i nawiązać relacje międzynarodowe.

eFund S.A.

ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
48 22 11 20 120
office@efundsa.pl
http://www.efundsa.pl

Fundusz istniejący od 2011 roku, wspiera firmy planujące globalną ekspansję, poszukujące partnerów lub inwestorów na rynku amerykańskim, planujące otwarcie biura lub przedstawicielstwa na terenie Doliny Krzemowej. Warunkiem jest zaangażowanie i determinacja zespołu oraz działanie w branżach z wysokim potencjałem rozwoju (np. IT, high-tech, bio-tech, clean-tech).

Innovation Nest

24th of November
Ząbkowska 27/31,
Warszawa
partners@innovationnest.co
http://www.innovationnest.co

Innovation Nest inwesuje we wczesnych fazach (seed i series A) w przedsiębiorstwa technologiczne z sektora B2B, których produkty lub usługi mają międzynarodowy potencjał. Jego zadaniem jest wspieranie lokalnych projektów i skalowanie ich na rynek globalny ze wsparciem kontaktów i funduszy z Doliny Krzemowej.

Hedgehog Fund

ul. Prosta 51, 9 piętro (Grupa Pracuj)
00-838 Warszawa
http://www.hedgehogfund.pl

Fundusz Aniołów biznesu inwestujący w pomysły z dziedziny technologii i komunikacji. Specjalizuje się w projektach z zakresu: marketplace, E-commerce, B2B, czy Internet of Things. Inwestuje maksymalnie do 1 mln PLN w zamian za udziały mniejszościowe. Hedgehog posiada w swoim portfelu takie inwestycje jak Allani, Evenea, Preply, Kekekmeke, LokalnyRolnik.pl, Notatek.pl czy Fuero Games.

WSI Capital

Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Gwiaździsta 69F
01-651 Warszawa
48 (22) 718 41 30
biuro@wsicapital.pl
http://www.wsicapital.pl

Podmiot zarządzający funduszami Venture Capital, który lokuje kapitał w spółki na różnych etapach rozwoju. Choć inwestują w startupy, to bliższe są im przedsiębiorstwa z udokumentowaną historią rynkową.

Catmood Sp. z o.o.

al. Solidarności 53/7
03-402 Warszawa
509-398-256
biuro@laboratoriuminwestycji.com
http://www.laboratoriuminwestycji.com

European Venture Investment Group S.A.

ul. Kobylińska 3
61-424 Poznań
48 61 226 13 40
kontakt@evig.pl
http://www.evig.pl/

Fundusz inwestycyjny typu Venture Capital wywodzący się Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego. Inwestuje w projekty na wczesnym etapie rozwoju, a także podmioty planujące ekspansję lub rozwój nowych produktów. Inwestycje odbywają się na zasadzie obejmowania udziałów za wkład pieniężny. Minimalna stopa zwrotu z inwestycji musi wynosić 30% rocznie.

IdeaLab Venture Capital

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3/63
35-094 Białystok

Adres korespondencyjny:
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
665 655 123
info@idealab.pl
http://idealab.pl/

Fundusz VC oferujący do 1 mln zł na rozwój pomysłu lub projektu w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów. Pomaga dopracować pomysł i przygotować biznesplan. Wsparł takie projekty jak: Duon, Univail, Riftcat.

Inventity Foundation

ul. Chmielna 19
00-021 Warszawa
22 244 20 53
fundacja@inventity.net
http://inventity.net

„Inventity – investors for inventions” to fundusz zalążkowy o modelu działania bazującym na wiedzy, innowacjach i współpracy. Inwestuje w projekty z sektorów odnawialnych źródeł energii, biotechnologii, medycyny, lifescience, chemii, ICT.

Prometeia Ventures

Ul. Strzegomska 138 (IV piętro)
54-429 Wrocław
48 71 33 72 814
biuro@prometeia.pl
http://ventures.prometeia.pl

Prometeia Capital kooperuje z przedsiębiorcami planującymi rozpoczęcie działalności lub znajdujących się obecnie na etapie jej uruchamiania. Wpiera ich specjalistycznym know-how oraz kapitałem (od 50 do 800 tys. zł). Większe projekty realizuje wraz z partnerami w formie funduszy VC.

Infini Sp. z o.o.

ul. Żurawia 43 (II piętro)
00-680 Warszawa
+48 22 629 26 36
infini@infini.pl
http://infini.pl

Fundusz specjalizujący się w projektach badawczych, które przekuwa w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Kryteriami inwestycyjnymi są zespół, potencjał rynkowy, model biznesowy, i wykorzystywana technologia. Wspierają projekty w początkowej fazie do wysokości 1 mln zł.

Investin

Sapieżyńska 10
00-215 Warszawa Polska
tel: + 48 604 526 507
biuro@investin.pl
http://investin.pl

Investin rozwija i finansuje zaawansowane technologie poprzez inwestycje VC oraz prowadzi programy akceleracji startupów. Portfolio obejmuje innowacyjne projekty oparte o wyniki prac B+R, mocną własność intelektualną oraz unikalny know-how branżowy. Prowadzą również fundusze zalążkowe adresowane do konkretnych branż i sektorów gospodarki, takich jak: technologie materiałowe, zasoby naturalne i energia, technologie informacyjne i komunikacyjne, technologie bezpieczeństwa i podwójnego zastosowania oraz obszar ochrony zdrowia i urządzeń medycznych.

Skyline Ventures

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18, lok 3b,
02-797 Warszawa
tel. 22/859 17 80
zarzad@skyline.com.pl
http://www.skylineventure.com.pl

Fundusz typu VC, związany z Grupą Kapitałową Skyline Investment S.A. Rozpoczął działalność w 2010 r. Założony okres trwania funduszu to 10 lat. Kapitalizacja wynosi 40 mln zł, a kapitał na inwestycje dostarczają Skyline Investment S.A. i Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.

Tar Heel Capital

Al. Wojska Polskiego 41 lok 45
01-503 Warszawa
(48) 22 121 17 38
office@tarheelcap.com
http://tarheelcap.com

Fundusz typu Private Equity finansujący rozwój firm z udokumentowanymi wynikami, które mają potencjał do zajęcia pozycji lidera rynkowego. Zainwestował m.in w takie spółki jak: Radpol, LiveChat Software, Fru.pl Apreo.

Vertigo Investments

Budynek Nefryt
Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
22 288 88 00
Waldemar Mierzejewski: waldemar.mierzejewski@vertigoinvestments.pl
Wojtek Stankiewicz: wojtek.stankiewicz@vertigoinvestments.pl
Tomasz Zofka: tomasz.zofka@vertigoinvestments.pl
http://www.vertigoinvestments.pl/

Typowy przedział inwestycji tego domu inwestycyjnego to spółki z przychodami w przedziale od 10 do 50 milionów złotych. Inwestują także w posiadające duży potencjał mniejsze spółki,a nawet gotowi są finansować wybrane pomysły biznesowe w ich początkowej fazie rozwoju.

WinVentures Sp. z o.o. S.K.A.

Budynek WOLF NULLO – parter
ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
698-619-428
barbara.rudnicka@wi.pl
http://www.wv.wi.pl

WinVentures to fundusz typu multi stage VC inwestujący w firmy na etapie start-up i ekspansji, które zasila kwotą do 12 mln zł. Projekty o większym zapotrzebowaniu na kapitał, w które zainwestuje WinVentures, mogą liczyć na dalsze finansowanie w ramach podmiotów Grupy W Investments.

Point Nine Capital

Jaegerstrasse 65
10117 Berlin, Niemcy
info@pointninecap.com
http://www.pointninecap.com

Analizując polskie fundusze nie sposób pominąć Point Nine Capital, który co prawda ma swoją siedzibę w Berlinie, ale z chęcią inwestuje w projekty wywodzące się z Polski. Zainwestował m.in. w Brainly, DocPlanner, Kekemeke. Jest jednym z doskonałych przykładów na to, jak powinien funkcjonować fundusz VC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *