Inkubatory przedsiębiorczości to instytucje o różnej formie prawnej, których celem jest wspieranie potencjału biznesowego. Działają jak „katalizatory przedsiębiorczości”, które oferując różnego rodzaju usługi mają przyspieszać powstawanie nowych projektów.

Mogą być one skierowane do początkujących przedsiębiorców ogółem, którzy poszukują wsparcia technologicznego, organizacyjnego lub finansowego, jak i do konkretnych grup docelowych, np. młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości) lub podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

Usługi tych jednostek mogą się różnić w zależności od inkubatora. Niektóre z nich oferują kompleksowe wsparcie przedsiębiorców (np. coworking, mentoring, wsparcie finansowe, podatkowe, prawne itd.), inne oferują wyłącznie przestrzeń biurową, jeszcze inne pomoc prawną i księgową.

Poniżej znajduje się lista inkubatorów przedsiębiorczości funkcjonujących w Polsce.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

teren większości miast akademickich w Polsce
https://inkubatory.pl

Społeczność działająca przy uczelniach wyższych w całej Polsce wspierająca przedsiębiorczość młodych ludzi oraz praktyczna szkoła prowadzenia biznesu. Oferuje możliwość w pełni legalnego wystawiania faktur przez internet bez konieczności rejestracji własnej działalności gospodarczej, obsługę księgową, opiekę prawników, konsultacje z mentorami, pomoc w dopracowaniu projektu, co-working, a dla najlepszych projektów – finansowanie rozwoju.

InQbe Sp. z o.o.

ul. Towarowa 9 pok.36
10-416 Olsztyn
089 532 06 06
biuro@inqbe.pl
http://www.inqbe.pl

Podmiot zależny funduszu inwestycyjnego IQ Partners S.A. Koncentruje swoje działania na nowych technologiach, internecie i telekomunikacji. Wspiera, doradza, udostępnia infrastrukturę i niezbędne usługi oraz powstałe w ten sposób przedsiębiorstwa zasila finansowo.

SpeedUp IQbator

ul. Obornicka 330
60-689 Poznań, Poland
48 61 827 09 99
info@speedupiqbator.com
http://www.iqbator.com

SeedUp IQbator oferuje wsparcie przedsięwzięć na trzech płaszczyznach – konsultingu biznesowego i technologicznego, inwestycji kapitałowych (do 200 tys. euro) oraz dostarczania infrastruktury, w tym biurowej i technologicznej.

Spinaker innowacji – Inkubator BonusCard

BonusCard Sp. z o.o.
ul. Włodarzewska 33/5
02-384 Warszawa
22 463 42 60
info@spinakerinnowacji.pl
http://www.spinakerinnowacji.pl

Inkubator angażuje się w pomysły posiadające potencjał biznesowy, zwłaszcza z tematyki chemicznej, energetycznej, internetowej i mobile. Oferuje kapitał do 200 tys. euro, ale także wsparcie merytoryczne i opiekę ekspercką. Zainwestował w takie projekty jak: Faktorama, bitstar, ICRA.

Technoboard

ul. Chłodna 64 lok. 307
00-872 Warszawa
48 517 100 934
biuro@technoboard.pl
http://technoboard.pl

Inkubator przedsiębiorczości niebędący jednostką przyuczelnianą, który wspiera firmy z kategorii small e-biznes doradczo i finansowo, nawet do 800 tys. zł. Nabory prowadzone są raz na 8 miesięcy.

Xevin Lab

ul. Gen. Władysława Andersa 38 lok. 401
15-113 Białystok
t48 733 778 388

ul. Wawelska 14
02-061 Warszawa
kontakt@xevinlab.pl
http://www.xevinlab.pl

Xevin Lab – Inkubator Technologiczny to spółka zależna funduszu Xevin Investments, która została powołana w celu udzielania pomocy w rozpoczęciu działalności i prowadzeniu innowacyjnego biznesu. Wspiera młode firmy na wczesnym etapie rozwoju, które wymagają nie tylko finansowania, ale przede wszystkim doświadczenia i wsparcia merytorycznego. Inkubator pomaga w weryfikacji, dopracowaniu i rozwinięciu pomysłu lub produktu, stworzeniu w biznesplanu, analizie rynku i konkurencji, tworzeniu planu marketingowego, wdrażaniu biznesu na rynek oraz finansowaniu bieżącym projektu.

Ekoinkubator

ul. Kubusia Puchatka 5/12,
83-110 Tczew
48 (58) 530 02 22
48 883 100 820
ekoinkubator@edoradca.pl

W obszarze zainteresowań tego funduszu znajdują się projekty z dziedziny ekologii, ochrony środowiska, recyklingu, alternatywnych źródeł energii itp.

Clipster

ul. Słowackiego 19
80-257 Gdańsk
http://clipster.pl

Nietypowy inkubator przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, który poza wsparciem merytorycznym, know-how, akceleratorem i wsparciem finansowym do 180 tys. zł dla najlepszych projektów, udostępnia przestrzeń do mieszkania. Dzięki temu zbiera kreatywnych, młodych ludzi w jednym miejscu, którzy poprzez wspólną wymianie doświadczeń i spostrzeżeń mogą tworzyć innowacyjne projekty.

Redsky Starter

Aleja Piastów 22
71-064 Szczecin
48 91 886 91 26
kontakt@rs-starter.pl
http://www.rs-starter.pl

Fundusz inwestujący w projekty i firmy na każdym etapie ich rozwoju. Przeprowadza analizę projektu, dzieli się wiedzą biznesową, weryfikuje biznesplan, tworzy strategię rozwoju oraz wspiera najlepsze pomysły finansowo.

Platformy Startowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
(22) 432 80 80
http://platformystartowe.gov.pl/

Platformy startowe dla nowych pomysłów to program akceleracyjny adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes w jednym z pięciu województw makroregionu Polska Wschodnia. Do współpracy zaprasza młodych pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań. Kryteria wyboru pomysłów to potencjał rynkowy oraz możliwość przekształcenia pomysłów w rentowne produkty. Po zakończeniu programu inkubacji firmy mają szansę otrzymania bezzwrotnej dotacji na wejście na rynek.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp”

Teren większości miast Polski
http://twojstartup.pl

Fundacja oferuje startupom takie usługi jak: doradztwo prawne, księgowe, marketingowe, IT, wirtualne biuro, coworking itd.

Mazowiecki Inkubator Technologiczny

ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
48 731 474 650
biuro@e-mit.pl
http://e-mit.pl

Inkubator odpowiada za wdrażanie nowych projektów oraz wspieranie spółek na różnych etapach rozwoju. W pierwszej kolejności inwestuje w dobre pomysły z obszarów: e-commerce, nowoczesnych technologii i IT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *