Lokata bankowa to jeden z popularniejszych sposobów na oszczędzanie. Lokatę może założyć każdy, kto ma do zagospodarowania wolne środki. Zanim jednak to zrobimy, warto poznać zasady tej formy oszczędzania. Dowiedz się, jak wygląda kapitalizacja odsetek w lokacie długoterminowej, aby móc przewidzieć, ile zyskasz.

Czym jest lokata długoterminowa?

Lokata długoterminowa to prosty i wygodny sposób na to, aby twoje pieniądze „pracowały” i generowały zysk. Decydując się na lokatę długoterminową, zarabia się na odsetkach. Jest to pewnego rodzaju pożyczka dla banku. Klient udostępnia bankowi pieniądze, którymi ten może obracać. W zamian wypłaca klientowi odsetki w ustalonej wysokości. Jest to rozwiązanie cenione przede wszystkim za prostotę (inwestor nie musi mieć specjalistycznej wiedzy ani sam podejmować żadnych działań – pieniądze same na niego pracują) oraz za bezpieczeństwo. Lokaty są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oznacza to, że nawet w przypadku ogłoszenia niewypłacalności banku środki są zabezpieczone do równowartości kwoty 100 000 euro.

Lokata długoterminowa wiąże się z „zamrożeniem” kapitału na wybrany okres. Chęć ich przedwczesnego wypłacenia wiąże się bowiem zwykle z rozwiązaniem lokaty i utratą części lub całości odsetek. Jednocześnie warto wiedzieć, że lokatą długoterminową nazywa się depozyt składany w banku na okres od kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat. Istnieją również lokaty krótkoterminowe (nawet jednomiesięczne).

Lokata długoterminowa – przewidywalny zysk

Niewątpliwą zaletą lokaty długoterminowej jest też przewidywalny zysk. Czas jej trwania oraz wysokość oprocentowania są ustalane z góry. W związku z tym od razu wiadomo, ile dokładnie wyniesie zarobek z tego rodzaju inwestycji. Dzięki temu lokaty ułatwiają dokonywanie rozmaitych finansowych planów. Jak obliczyć dokładny zysk z lokaty? Niezbędna jest wiedza o:

  • czasie jej trwania,
  • wysokości oprocentowania,
  • zasadach kapitalizacji odsetek.

Dwie lokaty zawarte na taki sam okres i objęte identyczną stawką oprocentowania mogą przynieść różne zyski. Wszystko przez kapitalizację odsetek, która ma znaczący wpływ na wysokość zysków.

Czym jest kapitalizacja odsetek?

Oprocentowanie lokaty zawsze jest podane w ujęciu rocznym. Nie jest to jednak jednoznaczne, z tym że odsetki są doliczane do kapitału tylko raz do roku. Kapitalizacja odsetek w lokacie długoterminowej może być także na koniec okresu lokaty, kwartalna, miesięczna lub nawet dzienna. Od tego zależy, ile finalnie zarobi inwestor.

Pojęcie kapitalizacji odsetek odnosi się zatem do sposobu (częstotliwości) ich naliczania. Bank dodaje odsetki do kapitału według ustalonego harmonogramu. Po ich dodaniu bazowa kwota wzrasta, dzięki czemu kolejne odsetki są naliczane od wyższej kwoty. Najlepiej jest to pokazać na przykładzie. Wkładając 10 000 zł na lokatę dwuletnią z oprocentowaniem 6% i kapitalizacją roczną, po pierwszym roku uzyskuje się 10 600 zł. W drugim roku odsetki są naliczane od wyższej kwoty (10 600, a nie 10 000), w związku z czym po jego zakończeniu można wypłacić 11 236 zł.

Jeśli jednak lokata długoterminowa na 10 000 zł z oprocentowaniem 6% będzie miała kapitalizację miesięczną, całkowita kwota do wypłaty się zwiększy. Po pierwszym miesiącu inwestor zgromadzi 10 050 zł, a po roku 10 616,78 zł. Roczny zysk jest więc większy o 16,78 zł w stosunku do lokaty z kapitalizacją roczną. Po dwóch latach w tym przypadku można natomiast wypłacić 11 271,60 zł.

Wniosek jest zatem prosty: im częstsza kapitalizacja odsetek w lokacie, tym więcej można zyskać. To dlatego najkorzystniejsze są lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek. Innym ciekawym rozwiązaniem jest korzystanie z lokat krótkoterminowych – przykładowo Lokata Plus dostępna w Toyota Banku oferuje najwyższe oprocentowanie przy trzymiesięcznym okresie obowiązywania umowy. Po jej zakończeniu pieniądze można wypłacić i wraz z naliczonymi odsetkami ulokować w banku ponownie – dzięki temu przyrost gotówki będzie szybszy niż na przykład na lokacie rocznej.

Kapitalizacja odsetek w lokacie długoterminowej – co jeszcze warto wiedzieć?

Należy jednak zaznaczyć, że odsetki nie zawsze są naliczane w sposób podany powyżej. Przykład został opracowany na podstawie kapitalizacji złożonej. Istnieje jednak również kapitalizacja prosta, w której odsetki zawsze są naliczane wyłącznie od początkowego kapitału. Wówczas częstotliwość kapitalizacji nie ma wpływu na wysokość zysku inwestora. Ponadto można wyróżnić kapitalizację:

  • zgodną – okres kapitalizacji odsetek jest zgodny z określonym oprocentowaniem (np. w skali roku),
  • niezgodną – okres kapitalizacji jest różny od sposobu określenia oprocentowania; kapitalizacja następuje częściej (np. co trzy miesiące) lub rzadziej (np. co dwa lata),
  • z góry – odsetki są doliczane do kapitału na początku okresu rozliczeniowego,
  • z dołu – odsetki są doliczane do kapitału pod koniec okresu rozliczeniowego.

Możliwe jest stosowanie różnych kombinacji typów kapitalizacji. Zawsze przed podpisaniem umowy lokaty należy się upewnić, jaki rodzaj kapitalizacji jest stosowany, ponieważ wpływa to na zysk z inwestycji. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku lokaty długoterminowej, ponieważ różnice w wysokości odsetek pomiędzy poszczególnymi sposobami ich naliczania rosną wraz z wydłużaniem się okresu obowiązywania lokaty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *