czw.. lut 29th, 2024

Prognozowanie poziomu sprzedaży to jedna z najważniejszych kwestii, o której powinni pamiętać wszyscy przedsiębiorcy chcący odnieść sukces. Dzięki temu można podejmować trafne decyzje dotyczące ilości zamawianego asortymentu, co powoduje, że koszty magazynowania są znacznie niższe. W poniższym artykule omawiany najważniejsze narzędzia Business Intelligence do prognozowania sprzedaży. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego prognozowanie sprzedaży jest tak ważne? 

Poziom sprzedaży ma ogromne znaczenie w kontekście rentowności biznesu – firmy, które mogą poszczycić się dużą liczbą sprzedawanego asortymentu, najczęściej mają też doskonałą kondycję finansową. Jednym z najważniejszych działań, które podejmują przedsiębiorcy w celu zwiększenia efektywności i wydajności prowadzonego przez siebie przedsięwzięcia biznesowego, jest oprócz planowania kosztów właśnie prognozowanie sprzedaży, ponieważ stanowi to absolutnie jeden z najważniejszych elementów zarządzania. 

Trzeba pamiętać, iż prognozowanie stanowi wynik wykorzystania w praktyce różnych naukowych metod przewidywania zdarzeń, trendów i zjawisk, które najpewniej wydarzą się w przyszłości. W przypadku sprzedaży celem prognozowania jest możliwie jak najdokładniejsze określenie przybliżonej jej wartości w określonej perspektywie czasowej. Istotą prognozowania sprzedaży jest także szacowanie dynamiki w poszczególnych, następujących po sobie okresach, np. kwartałach, miesiącach, porach roku itd. 

Jakie czynniki brać pod uwagę podczas prognozowania sprzedaży?

Liczba czynników, które koniecznie należy wziąć pod uwagę podczas prognozowania poziomu sprzedaży, jest naprawdę niesamowicie duża. Specjaliści wyróżniają czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Do tej pierwszej kategorii zalicza się m.in. ceny sprzedawanych produktów i usług. Jest to jeden z najważniejszych czynników, ponieważ bardzo szeroka grupa klientów przed podjęciem decyzji zakupowej weryfikuje przede wszystkim cenę proponowanych towarów. Te firmy, które są w stanie zaproponować swoim klientom produkty w korzystnych, konkurencyjnych cenach, mogą mieć pewność, iż ich szanse na wzrost poziomu sprzedaży będą bardzo wysokie. 

Kolejne elementy składające się na wewnętrzne czynniki dotyczące poziomu sprzedaży to jakość oferowanych produktów i usług, sposób prowadzenia działań marketingowych i komunikacyjnych, poziom obsługi klienta, zaangażowanie pracowników, szybkość działania w reakcji na zgłoszenia składane przez klientów, ilość zasobów, którymi dysponuje firma, etyka działania firmy.

Polecany artykuł do czytania: Prognozowanie sprzedaży – jak to zrobić skutecznie

Prognozowanie sprzedaży – czynniki zewnętrzne 

Bardzo szeroką kategorią wpływającą na poziom sprzedaży są też czynniki zewnętrzne. Do tej kategorii zalicza się m.in. jakość produktów oferowanych przed podmioty konkurencyjne, politykę cenową konkurencji, poziom obsługi klientów oraz ich opinie na temat działania poszczególnych firm, regulacje prawne funkcjonujące w danej branży a także zmiany trendów oraz potrzeb wśród klientów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *