pon.. lut 26th, 2024

Rozpoczynając od 28 kwietnia 2023 r., centra handlowe na terenie Polski mają nowe obowiązki do spełnienia. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków rozszerza dotychczasowy obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej na wszystkie budynki, niezależnie od czasu ich powstania. Dotychczas, taka konieczność dotyczyła wyłącznie nowo wybudowanych budynków i ich części przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu. Wprowadzenie nowych przepisów oznacza, że istniejące centra handlowe muszą nabyć takie świadectwa, zarówno dla samego budynku, jak i dla wszystkich lokali znajdujących się w nim. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku firmy mogą narażać się na grzywny w wysokości do 5.000 złotych.

Kto Musi Przygotować Świadectwo Charakterystyki Energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to oficjalny dokument, który szacuje ilość energii potrzebnej do zaspokojenia wszystkich potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części, takich jak ogrzewanie, wentylacja czy chłodzenie. Podmioty zobowiązane do pozyskania tych certyfikatów to właściciele lub zarządzający obiektami. Świadectwa te są później weryfikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a systemy ogrzewania i klimatyzacji budynków są regularnie kontrolowane, na koszt właściciela obiektu.

Nowe Umowy Najmu i Wymóg Świadectw

Należy jednak zaznaczyć, że wprowadzone zmiany nie generują automatycznego obowiązku uzyskania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich lokali. Wynajmujący muszą dostarczyć najemcy kopię świadectwa jedynie przy zawieraniu nowych umów najmu. Obowiązek ten nie dotyczy umów najmu zawartych przed wejściem w życie nowelizacji. Co więcej, brak świadectwa przy zawieraniu umowy najmu nie powoduje nieważności umowy, jednak wynajmujący może narazić się na karę grzywny.

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej a Reklamy i Ogłoszenia

Wygląda na to, że większość wynajmujących nie będzie czekać na koniec obecnych umów najmu i natychmiast rozpocznie proces pozyskiwania świadectw charakterystyki energetycznej dla wszystkich lokali. Praktyczne powody do tego są wielorakie, ale przede wszystkim, nowe przepisy wymagają, aby wynajmujący podawał w ogłoszeniach i reklamach wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Eksponowanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej

W przypadku uzyskania świadectwa dla całego obiektu, takiego jak centrum handlowe, park handlowy czy inny obiekt świadczący usługi dla ludności, wynajmujący powinien umieścić jego kopię (bez zawartych w nim zaleceń) w widocznym miejscu. Co oznacza “widoczne miejsce”, nie jest jasno określone w ustawie, ale można przypuszczać, że strona internetowa centrum lub tablica ogłoszeń przy wejściu do administracji obiektu spełnia ten wymóg.

Pojawiające się Wątpliwości

Mimo że nowe przepisy zostały stworzone z myślą o minimalizacji obciążenia dla obywateli, wydaje się, że nie uwzględniają w pełni specyfiki działania nieruchomości komercyjnych. Wielokrotnie umowy najmu są zawierane przed rozpoczęciem budowy, kiedy wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej jest w praktyce niewykonalne. Co więcej, poszczególni najemcy mają swoje standardy odnośnie aranżacji wnętrza salonów, co sprawia, że świadectwo charakterystyki energetycznej może mieć dla nich ograniczone praktyczne zastosowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *