pon.. lut 26th, 2024

Na rynku działa blisko 50 firm oferujących usługi faktoringowe. Wybór najkorzystniejszej oferty nie jest łatwy, a powinien być przemyślany, bo dzięki prawidłowo dobranemu faktoringowi Twoja firma może rozwijać się i szybko pozyskiwać pieniądze, które w przeciwnym razie byłyby zamrożone przez wiele tygodni.

Faktoring to usługa finansowa, która przeznaczona jest dla przedsiębiorców wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Zamiast czekać kilka lub kilkanaście tygodni na płatność od kontrahenta, taki przedsiębiorca przekazuje fakturę profesjonalnej firmie faktoringowej, która niezwłocznie wypłaca widniejącą na niej kwotę.

Jeśli wystawiasz takie faktury, to jest to oferta dla Ciebie.

Jak działa faktoring?

Przedsiębiorca, który przekazał fakturę, nazywa się faktorantem, a firma faktoringowa jest określana mianem faktora.

Faktoring to gwarancja szybkiej wypłaty pieniędzy. Zamiast czekać na przelew, już następnego dnia po wystawieniu faktury zaplanuj, na co je wydać. Zapłata podatków? Wynagrodzenia dla pracowników? Opłacenie faktur wystawionych przez kontrahentów? Dzięki faktoringowi nie musisz już odkładać wydatków. To nie jedyna korzyść wynikająca z korzystania z faktoringu.

Korzystając z faktoringu:

  • Masz pieniądze nawet kilka godzin po wystawieniu faktury.
  • Stajesz się bardziej konkurencyjny, gdyż możesz zawierać umowy z kontrahentami, którzy wymagają odroczonych terminów płatności.
  • Unikasz ryzyka zatoru płatniczego, który jest pierwszym krokiem do utraty płynności finansowej.
  • Faktoring to nie dług, więc nie zmienia się Twoja zdolność kredytowa w oczach banku.

Kryteria przy wyborze firmy faktoringowej

Usługi faktoringowe świadczą nie tylko wyspecjalizowane firmy faktoringowe, ale także niektóre banki – szacuje się, że jest to ponad 50 podmiotów. Przy tak bogatej ofercie wybór firmy, która finansować będzie faktury z odroczonym terminem płatności, nie jest łatwe. Warto przy tym wziąć pod uwagę kilka kryteriów, które ułatwią podjęcie decyzji.

Oferowane rodzaje faktoringu

Faktoring funkcjonuje w różnych wariantach (pełny, niepełny, przeznaczony dla firm eksportujących i importujących). Przed wyborem oferty musisz więc sprecyzować swoje oczekiwania, bo to determinuje wybór firmy specjalizującej się w określonym rodzaju faktoringu.

Ponadto firmy mogą różnicować oferty w zależności od branży (faktoring dla firm budowlanych, handlowych, hurtowni…), by lepiej dopasować się do potrzeb przedsiębiorców działających na różnych rynkach.

Przejrzysta oferta

Choć usługi faktoringowe są oferowane na polskim rynku od kilkunastu lat, nie doczekały się całościowej regulacji ustawowej. Faktoring należy do umów nienazwanych i korzysta z regulacji odnoszących się do innych stosunków prawnych.

W związku z brakiem regulacji ważne jest, by przedstawione przez firmę faktoringową warunki zawarcia umowy były przejrzyste i nie budziły wątpliwości interpretacyjnych. Z jednej strony umowa i regulamin muszą określać precyzyjnie prawa i obowiązki stron na okoliczność różnych sytuacji, z drugiej – powinna być sformułowana w taki sposób, by przyswoił ją przedsiębiorca nie korzystający z usług prawnika.

Koszt faktoringu

Za wcześniejszą wypłatę pieniędzy widniejących na fakturze z odroczonym terminem płatności zapłacisz prowizję, ale umowa faktoringowa może przewidywać także inne opłaty. Banki oferujące usługi faktoringowe opierają opłaty na trzech parametrach: stawce WIOR, marży i prowizji, która naliczana jest od wysokości faktury oraz terminu płatności. Firmy spoza sektora bankowego nie uwzględniają WIBIR-u, co jest korzystne z punktu widzenia klienta, gdyż od początku wie, ile zapłaci za usługę (WIBOR ma charakter zmienny).

Należy ponadto dowiedzieć się, jakie są opłaty dodatkowe związane z umową faktoringu. Mogą to być:

  • opłata przygotowawcza
  • opłata za niewykorzystany limit
  • opłata za zmianę wysokości limitu, zmianę tytułu rachunku do rozliczeń, wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Musisz mieć ponadto na względzie, że poszczególne rodzaje faktoringu wiążą się z opłatami w różnej wysokości. Najdroższym wariantem jest faktoring bez regresu (pełny), który niesie za sobą konieczność ustanowienia dodatkowych gwarancji.

Renoma

Część działających na rynku firm ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze faktoringu. Dało im to czas na wypracowanie skutecznych praktyk i procedur. Takie firmy podejmowały już działania w trudnych warunkach i umieją sobie dobrze radzić nawet w sytuacjach, które wymykają się podręcznikowym przykładom.

Istotną wskazówką dotyczącą wyboru są rekomendacje znajomych przedsiębiorców, którzy korzystają z faktoringu.

Jaką firmę wybrać?

Dokonując wyboru firmy faktoringowej weź także pod uwagę różne kwestie techniczno-organizacyjne, które będą miały znaczenie w trakcie wykonywania umowy. Dowiedz się, czy w razie wątpliwości możesz bez problemu skontaktować się z biurem obsługi klienta oraz jak wygląda procedura przekazywania faktur, które mają być finansowane przez faktora. Część firm umożliwia wgrywanie ich do specjalnej aplikacji/programu, co zapewnia błyskawiczne dostarczenie dokumentów. Dowiedz się też, ile czasu rezerwuje sobie firma faktoringowa na wydanie decyzji o finansowaniu faktury.

Firma faktoringowa może stać się ważnym wsparciem w działalności Twojego przedsiębiorstwa. Pomoże Ci szybko finansować faktury i unikać przestojów płatniczych, więc nie warto podejmować pochopnych decyzji dotyczących wyboru oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *