Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą objąć dotychczasowi wspólnicy. W takim wypadku istnieje domniemanie pierwszeństwa w objęciu tych udziałów.

Pierwszeństwo, które wprowadził ustawodawca nie jest nieograniczone, a mianowicie, w umowie spółki albo w uchwale wspólników takie uprawnienie można wyłączyć bądź ograniczyć.

Jeśli następuje podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki to dotychczasowi wspólnicy zobowiązani są złożyć oświadczenia o objęciu nowych udziałów w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2010 r., sygn. akt: II CSK/505/09: uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będącą zmianą umowy spółki można wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowego wspólnika do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, chyba że co innego wynika z umowy spółki.

Sąd Najwyższy w jednym ze swoich rozstrzygnięć podkreślił, że jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego określa w sposób ścisły kwotę podwyższonego kapitału to nieobjęcie tego kapitału w całości powoduje nieskuteczność uchwały. W konsekwencji objęcie przez niektórych wspólników części podwyższonego kapitału pozostaje bez wpływu na wysokość kapitału jak też liczbę przysługujących im udziałów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *