pon.. lut 26th, 2024

Od 1 stycznia 2017r. zmianie uległa kwota limitu bezgotówkowych transakcji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Zamiast dotychczasowych 15 000 euro dopuszczalny limit wynosi 15 000 zł. To zasadnicza różnica w kwocie limitu. Zmiana wynika z nowelizacji art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Zatem od 1 stycznia 2017r. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczająca równowartość 15 000 zł musi być dokonywana za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy. Oznacza to, że znacznie częściej niż obecnie, przedsiębiorcy będą zmuszeni do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Powyższe zmiany mają bezpośrednie przełożenie na regulacje podatkowe. I tak z art. 22p ust. 1 u.p.d.o.f. i z art. 15d u.p.d.o.p od 1 stycznia 2017r. wynika, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody

– w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

A zatem od 1 stycznia 2017 r. płatności dokonywane z naruszeniem obowiązku ich realizacji za pośrednictwem rachunku płatniczego nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Przepisy art. 22 u.s.d.g. (a w konsekwencji przepisy art. 22p u.p.d.o.f. i art. 15d u.p.d.o.p ) dotyczą wyłącznie transakcji, w których obie strony to przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *