Obecne czasy oraz stale zmieniające się warunki pracy nie wpływają zbyt dobrze na nasz poziom stresu. Zmiany zmianami i czy chcesz czy nie, by dobrze zarabiać musisz się do nich dostosować. Praca po godzinach, dodatkowe godziny w weekend, praca na umowach śmieciowych. To i wiele innych zmiennych w znaczny sposób wpływa na jakość naszego życia, nie tylko zawodowego.

Badania i statystyki

Ci najlepsi chcą pracować dla najlepszych pracodawców, chcą osiągać jak najlepsze rezultaty i chcą, aby ich trud został doceniony, żeby mogli czuć dumę z własnych osiągnięć.

Z ostatniego badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że Polacy są w pierwszej trójce zestresowanych pracowników w Europie. Autorzy raportu wskazują, że głównymi przyczynami stresu w pracy przede wszystkim są presja czasowa, nacisk na wykonanie nierealistycznych wyników, niepewność co do przyszłości oraz niskie wynagrodzenie. Na zawodowe samopoczucie mają wpływ także autorytarne formy zarządzania, brak identyfikacji z firmą i ciągłe rozszerzanie zakresu obowiązków. [1]

Statystyki natomiast pokazują, że Polacy zajmują drugie miejsce na świecie pod względem liczby przepracowanych godzin – 26% Polaków pracuje po godzinach, 23% nocami, w weekendy albo po kilkanaście godzin bez przerwy. Według Komisji Europejskiej 27% Polaków pracuje na umowach zlecenie (to najwyższy wskaźnik w całej Unii). Związki zawodowe, które miałyby bronić pracowników przed tymi niesprawiedliwościami, obejmują swym zasięgiem tylko 15% pracowników.

Aż 80% młodych pracowników wyznaje, że dla lepszych zarobków natychmiast porzuciliby dotychczasową pracę. W Polsce młodzi pracownicy są bardziej niezadowoleni z pracy niż ich rówieśnicy z 29 krajów Unii, z takich powodów jak:

– brak równowagi między pracą a życiem osobistym (44%),

– poziom stresu w pracy (53%), – niepewnością zatrudnienia (37%),

– presja, aby pozostawać po godzinach (34%).

Zdarzają się nawet 30-letni klienci poradni terapeutycznych, którzy czują się wypaleni. [2]

Jak pomóc zestresowanemu pracownikowi?

Liczby, badania to wszystko z czym powinien zapoznać się co drugi pracodawca. By zapobiec rotacjom i dbać o talenty w firmie i zmniejszyć ich poziom stresu warto zastosować następujące reguły:

1. Określić priorytety wykonywanych zadań.

2. Stworzyć hierarchię ważności zadań.

3. Wprowadzić otwartą komunikację.

4. Zapewnić możliwość udzielania informacji zwrotnej.

5. Dawać pracownikowi prawo do popełnienia błędu.

6. Zrzucić z pracownika nieracjonalne (nie Twoje) nakazy i zakazy.

7. Zachować zdrowy rytm: praca – relaks (np. po każdej godzinie pracy przy komputerze 10 minut spaceru lub zmiany miejsca by oderwać myśli od pracy).

8. Pomóc pokonać lęk przed “nić nie robieniem” (pracoholizm).

9. Zbudować jasny system motywacyjny.

10. Stosować na co dzień ćwiczenia antystresowe.

To w znaczny sposób zmniejszy poziom stresu odczuwanego przez pracownika, co za tym pójdzie wpłynie na lepszą efektywności wykonywanej pracy, finalnie – lepsze zyski dla firmy.

 

[1]  Onet Biznes

[2] Talenty w firmie, czyli jak rekrutować i motywować najlepszych, Wojciech Daniecki, PWN 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *