pon.. lut 26th, 2024

Posiadanie terminala płatniczego to w przypadku tysięcy przedsiębiorców obowiązek. Dlatego też warto zainwestować w dobrej jakości, nowoczesne urządzenie do płatności bezgotówkowych.

Polski Ład a terminale kart płatniczych

Wprowadzony w 2022 roku Polski Ład to pod wieloma względami rewolucja dla przedsiębiorców. Wdrożono wówczas wiele zmian m.in. w prawie dotyczącym podatków oraz ubezpieczeń społecznych. To jednak jeszcze nie wszystko, ponieważ wśród rozwiązań, które wówczas przyjęto, znalazło się również ustanowienie obowiązku udostępnienia klientom płatności bezgotówkowych (jak na razie, dotyczy to jedynie części sprzedawców) poprzez stacjonarne terminale płatnicze. Od kiedy firmy handlowe (oraz które) zostaną zobowiązane zobligowane do posiadania nowego terminala kart płatniczych w swojej siedzibie.

Obowiązek posiadania terminala płatniczego

Obowiązek umożliwienia klientowi dokonania płatności bezgotówkowych z ustawy Prawo przedsiębiorców. Właściciele firm muszą bowiem zapewnić swoim klientom możliwość dokonania zapłaty za pomocą różnych instrumentów płatniczych, w tym — oprócz gotówki — za pośrednictwem terminala kart płatniczych.

Nowe wymogi w tym zakresie weszły w życie na początku 2022 roku. Dotyczy to zarówno samego lokalu, w którym prowadzi się sprzedaż, jak i pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w postaci transportu pasażerskiego. W każdym z tych miejsc musi pojawić się terminal płatniczy.

Celem wprowadzanych w tym zakresie nowelizacji jest zwiększenie popularności i tak już chętnie dokonywanych płatności bezgotówkowych, co może przyczynić się do ograniczenia obiegu gotówki.

Wyjątki od obowiązku terminala płatniczego

Podobnie jak ma to miejsce w wielu innych kwestiach, także i tym razem ustawodawca przewidział pewne wyjątki od obowiązku. Ci przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas (więcej na ten temat mówi nam ustawa o VAT), nie są objęci również obowiązkiem w postaci udostępniania płatności bezgotówkowych.

Terminale płatnicze. Podsumowanie

Koszty związane z wprowadzeniem terminali kart płatniczych zależą od tego, jakie model urządzenia zostanie wybrany. Przykładowo, dostępne są stacjonarne terminale płatnicze oraz terminale bezprzewodowe. Ponadto, poszczególne modele mogą różnić się pod względem dodatkowych funkcji itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *