pon.. lut 26th, 2024

Polacy coraz chętniej robią zakupy w sieci, a przedsiębiorcy przenoszą swoją działalność do internetu. Częstym pytaniem zadawanym zarówno przez prowadzących e-sklepy, jak też ich klientów jest pytanie o obowiązek posiadania przez taki sklep regulaminu świadczonych usług. Czy zatem obowiązek ten istnieje?

Interpretacja zapisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (u.o.ś.u.d.e) oraz ustawy o prawach konsumenta (u.p.k.) prowadzi do wniosku, że tak.

Zgodnie z art. 8 u.o.ś.u.d.e. obowiązek sporządzenia regulaminu świadczonych usług ma każdy podmiot, który świadczy je drogą elektroniczną. Przez świadczenie usług w tej formie rozumieć należy wykonanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej. Przedmiotem tych usług mogą więc być tylko takie produkty, które w całości nadawane są i odbierane drogą telekomunikacyjną – np. hostingi, domeny, muzyka MP3 itd.

Sprzedaż za pośrednictwem Internetu towarów będących przedmiotami materialnymi, które są przekazywane kupującym za pośrednictwem poczty lub kuriera z całą pewnością nie mieści się w pojęciu usługi świadczonej drogą elektroniczną. Do dokonywania takich transakcji nie znajduje zatem zastosowania art. 8 u.o.ś.u.d.e. i wynikający z niego obowiązek sporządzenia regulaminu.

W sytuacji jednak, gdy sprzedaż przedmiotów materialnych za pośrednictwem Internetu, a więc na odległość, dokonywana jest na rzecz klienta- konsumenta (czyli osoby nabywającej daną rzecz na cele niezwiązane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) po stronie sprzedawcy pojawia się obowiązek informacyjny określony w art. 12 i art. 17 u.p.k. Przedmiotowe przepisy zobowiązują przedsiębiorcę do przekazania konsumentowi w sposób jasny i precyzyjny, jeszcze przed zawarciem umowy, zbioru określonych informacji dotyczących jej warunków. Mając na uwadze zakres i rodzaj informacji wchodzących w skład tego zbioru stwierdzić należy, że w istocie jest on niczym innym, jak regulaminem świadczonych usług.

Na marginesie wskazać można, że w świetle obowiązujących przepisów obowiązek sporządzenia stosownego regulaminu nie dotyczy wyłącznie takich e-sklepów, które nie świadczą usług drogą elektroniczną, a ich klientami są wyłącznie podmioty nie będące konsumentami.

 

 

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *