W ostatnim wpisie pisałem o możliwości zawieszenia działalności gospodarczej jako alternatywie dla likwidacji firmy. Należy jednak pamiętać, że w tym okresie przedsiębiorcy przysługują prawa, ale także obciążają go obowiązki, które musi spełnić.

Przede wszystkim, w tym czasie przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać w jej wyniku przychodów. Może natomiast czerpać bieżący dochód z innego tytułu, takiego jak umowa o dzieło, umowa zlecenie, czy praca na etacie.

Ma także prawo do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów z działalności gospodarczej. Może przyjmować należności i jest zobligowany do spłaty zobowiązań, które powstały jeszcze przed okresem zawieszenia działalności.

To także jedna z przyczyn obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w czasie zawieszenia.

Nie jest to jednak koniec obowiązków. Przedsiębiorca, mimo zawieszenia działalności, jest zobowiązany uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem. Zawieszenie działalności nie zwalnia też z kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Warto również pamiętać, że zarówno zawieszenie, jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują zawsze na wniosek przedsiębiorcy.

 

 

Artykuł przygotowany był w ramach wtorkowego cyklu artykułów prawnych w dzienniku Kurier Szczeciński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *