Trwa Baltic Business Forum w Świnoujściu, jedno z największych wydarzeń biznesowych w Środkowo-Wschodniej części Europy. Wczoraj, 15 września uczestników czekał wykład specjalny prof. Marka Belki pt. „Świat i Europa – gospodarcze perspektywy i zagrożenia”.

Wykład rozpoczął się od analizy przyczyn obniżonego tempa wzrostu gospodarczego i jego związku z obecną sytuacją demograficzną na świecie oraz niestabilnością strefy euro. Prof. Belka zwrócił uwagę na zmianę układu sił gospodarki globalnej. – Rosnąca rola Chin spowodowała zmianę relacji najważniejszych cen na świecieDoskonale obrazujeto rynek pracygdzie obniżenie cen pracy wpłynęło bezpośrednio na tzwworking class w Stanach Zjednoczonych czyWielkiej Brytanii – tłumaczył prof. Belka.

Chwilę uwagi poświęcono tematyce Unii Europejskiej i kryzysowi integracji. Przykładem tego mogą być odmienne kierunki rozwoju i nadmierne różnice pomiędzy państwami członkowskimi, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie tempa wzrostu gospodarczego. Tym samym według prelegenta wprowadzenie przez nie euro może okazać się zbyt daleko idącym krokiem – pełna unia walutowa związana jest wyłącznie z istnieniem jednego, wspólnego państwa. Obrazować miałby to przykład Stanów Zjednoczonych.

Z wyzwań bezpośrednio dotyczących Polski wymieniono m.in. program 500+, który może okazać się zagrożeniem dla finansów publicznych. Jednocześnie Belka uspokoił uczestników wyjaśniając mechanizmy funkcjonowania prawa budżetowego, które stanowi potężny instrument zapobiegania kryzysom fiskalnym. Mowa tu mianowicie o konieczności nowelizacji budżetu po 6-8 miesiącach w sytuacji nadmiernej luki budżetowej w związku z odpowiedzialnością konstytucyjną Ministra Finansów.

Były premier i prezes Narodowego Banku Polskiego odniósł się również do aktualnej sytuacji banków w kontekście wprowadzonego w lutym br. podatku bankowego oraz zagrażającej wszystkim obywatelom denominacji kredytów frankowych na złote po kursie historycznym. Wytłumaczył w jaki sposób zwiększając kapitał własny i skupując obligacje państwowe zza granicy bankom udało się ograniczyć wpływ tych regulacji. Zauważył jednocześnie, że planowana ingerencja w kredyty frankowe mogłaby spowodować upadek kilku banków. Wyraził również swoje niezrozumienie dla próby „udomowienia” tych instytucji finansowych.

Wśród zagrożeń dla Polski wymieniono także niską stopę inwestycji i związaną z tym mniejszą zdolność do absorbcji funduszy unijnych oraz uszczelnienie systemu korzystania z tych pieniędzy, zwłaszcza w ujęciu administracyjnym. Obecnie brak jakichkolwiek kar za nie podjęcie decyzji w sprawie rozporządzania środkami unijnymi oraz realne konsekwencje za błędne wybory, co powoduje niechęć i strach osób odpowiedzialnych za proces decyzyjny i w konsekwencji wpływa negatywnie na inwestycje i koniunkturę gospodarczą.

Wystąpienie zakończyło się panelem dyskusyjnym z prelegentem, który odpowiedział na pytania gości o Brexit, politykę stóp procentowych i związek ekonomii z ekologią.

Dzisiaj, w piątek, 16 września, Baltic Business Forum rozpocznie się o godz. 10:00 zamkniętą Debatą Młodych Liderów. Kolejna sesja skierowana jest do ludzi aktywnych, kreatywnych, z pomysłem na biznes w branży IT. Wstępem do dyskusji będą prezentacje najciekawszych pomysłów z Polski i świata

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *