pon.. lut 26th, 2024

Różnica między prokurą łączną a samoistną jest dość istotna. Spółka, która jest w tym układzie mocodawcą może udzielić prokury kilku różnym osobom fizycznym. Przykładowo może zdecydować, że każda z tych osób będzie działała samodzielnie. Wówczas mówimy o prokurze samoistnej. Prokura łączna zakłada, że wszystkie zalecane czynności mają być wykonywane łącznie, a więc mocodawca stwierdza, że do skuteczności podejmowanych czynności przez prokurentów wymagane jest ich współdziałanie.

Ustanowienie prokury jest jednostronną czynnością prawną, a przedsiębiorcy w zakresie ustalania możliwości działania prokurentów mają duże pole do popisu. Mogą określić, że jeden prokurent otrzyma prawo działania samodzielnego, a inni w celu skutecznej czynności będą musieli ze sobą współpracować w różnych kombinacjach.

Prokura jest ważna mimo, że nie została wpisana do rejestru sądowego. Wpis do rejestru ma jednak istotne znaczenie z punktu widzenia pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego z dwóch powodów.

Po pierwsze, łączy się z nim domniemanie ważności udzielenia prokury wynikające z art. 17 ust. 1 ustawy o KRS. Po drugie, prokurent uzyskuje możliwość skutecznego wylegitymowania się odpisem lub wyciągiem z rejestru sądowego.

Żeby urealnić drugi z przytoczonych argumentów, dobrym przykładem jest postępowanie sądowe, w którym prokurent zgodnie z art. 89 § 1 KPC musi wykazać swoją legitymację (uprawnienie do działania).

Wpisać do KRS trzeba zarówno udzielenie jak i wygaśnięcie prokury.

Najbezpieczniejszy dla spółki typ prokury to prokura łączna z ewentualnymi modyfikacjami, które pozwalają do niektórych, mniej istotnych czynności, działać samodzielnie jednemu z prokurentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *