Księgowość on-line – tylko z inFakt

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej wprowadzona w 2021 roku. PSA łączy cechy spółki akcyjnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, oferując elastyczność w zarządzaniu i ograniczoną odpowiedzialność wspólników. Co najważniejsze, zakładanie prostej spółki akcyjnej jest znacznie prostsze i mniej kosztowne w porównaniu do innych typów spółek. Wystarczy zaledwie 1 zł, aby rozpocząć działalność w tej formie.

Księgowość on-line – tylko z inFakt

Aby założyć prostą spółkę akcyjną, wystarczy mieć jednego założyciela. Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i inna spółka, z wyjątkiem jednoosobowej spółki z o.o. Proces zakładania PSA jest oparty na kilku formalnościach, które należy spełnić.

Po pierwsze, założyciele muszą sporządzić umowę spółki, która określa zasady funkcjonowania i podział zysków oraz innych ważnych kwestii dotyczących spółki. Następnie należy ustanowić organy wymagane przez ustawę lub umowę spółki, takie jak zarząd lub rada dyrektorów.

Wpłata kapitału akcyjnego jest symboliczna i wynosi 1 zł, co odróżnia PSA od innych spółek, w których kapitał akcyjny jest znacznie wyższy. Po wypełnieniu formalności i zawarciu umowy następnym krokiem jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Księgowość on-line – tylko z inFakt

Rejestrację można przeprowadzić za pomocą rządowego systemu S24 lub poprzez notariusza. W przypadku rejestracji w systemie S24 wniosek rejestracyjny musi być elektronicznie podpisany przez wszystkich członków zarządu lub rady dyrektorów. Wniosek jest odpłatny i pobierana jest opłata w wysokości 250 zł, którą można uiścić elektronicznie w trakcie rejestracji spółki.

Jeśli umowa spółki została sporządzona u notariusza, rejestracja odbywa się na Portalu Rejestrów Sądowych. Opłata za złożenie wniosku na portalu wynosi 500 zł, a wniosek muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów. W przypadku rejestracji na portalu nie ma możliwości załączenia umowy spółki podpisanej u notariusza, ale można podać numer aktu notarialnego.

Dodatkowo niezależnie od formy zawarcia umowy, istnieje opłata w wysokości 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę należy uiścić poprzez złożenie wniosku o rejestrację na rachunek bankowy sądu rejonowego.

Księgowość on-line – tylko z inFakt

Zakładanie prostej spółki akcyjnej za symboliczną kwotę 1 zł stało się możliwe od 2021 roku. Ta forma prowadzenia działalności gospodarczej daje przedsiębiorcom szansę na korzystanie z prostych i elastycznych zasad zarządzania, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności. Minimalne wymogi formalne i niskie koszty rejestracji sprawiają, że PSA staje się atrakcyjną opcją dla wielu przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *