Mimo wprowadzenia tarcz antykryzysowych, kondycję finansową części przedsiębiorstw wciąż trudno uznać za stabilną. Dlatego też, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, w czasie pandemii należy ze szczególną ostrożnością podchodzić do nawiązywania nowych relacji biznesowych.

Epidemia koronawirusa zachwiała płynnością finansową wielu firm i niestety wygląda na to, że przynajmniej część z nich będzie odczuwać jej skutki jeszcze przez dobrych kilka miesięcy. Najbardziej ucierpiały branże: rozrywkowa, hotelarska, gastronomiczna i kulturalna, przy czym pandemiczna rzeczywistość okazała się mniej lub bardziej dotkliwa dla większości sektorów. Niepewna sytuacja finansowa to duży problem nie tylko dla firm, ale również dla ich obecnych oraz przyszłych kontrahentów. Na szczęście, dzięki usługom między innymi biur informacji gospodarczej, prowadzenie biznesu w czasie pandemii może być nieco prostsze i bezpieczniejsze.

Nowy kontrahent – rozwój biznesu czy kłopoty finansowe? 

Aby biznes mógł się rozwijać, trzeba podejmować współpracę z nowymi kontrahentami. Nowa relacja biznesowa może przynieść szereg korzyści, w tym wzrost przychodów, jednak wszystko pod warunkiem, że druga strona wykazuje się rzetelnością i uczciwością, a przy tym znajduje się w stabilnej sytuacji ekonomicznej. Kontrahent, który boryka się z niewypłacalnością lub utratą płynności, może narazić na straty inną firmę, a wręcz przysporzyć jej poważnych kłopotów finansowych. Niestety w czasach epidemii ryzyko trafienia na takiego partnera jest znacznie większe, niż w okresie dobrej lub choćby neutralnej koniunktury gospodarczej.

Jak wynika z danych ERIF BIG S.A., od początku pandemii rośnie wartość zobowiązań polskich przedsiębiorców. Uwzględniono tu nie tylko wszystkie zobowiązania ogółem, ale również te, które zostały zgłoszone do BIG po przekroczeniu terminu spłaty. Zgodnie z ustawą, do BIG można dopisać przedsiębiorcę dłużnika, którego dług wynosi co najmniej 500zł i minęło 30 dni od wyznaczonej ostatecznej daty uregulowania należności. Dodatkowo upłynął minimum miesiąc od wysłania dłużnikowi listem poleconym  lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty zadłużenia wraz z ostrzeżeniem o zamiarze przekazania jego danych do biura informacji gospodarczej oraz zobowiązanie powstało w wyniku określonego stosunku prawnego, na przykład na podstawie umowy związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą.

 czy kontrahent jest wypłacalny?

W bazie ERIF BIG S.A. znajduje się 108 milionów zobowiązań o wartości prawie 54 miliardów złotych (stan na I kwartał 2021 r.). O fakcie, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na współpracę z ERIF świadczy wzrost pobranych raportów. Tylko w pierwszym kwartale pobrano ich prawie 3 miliony. Powyższe wskaźniki sygnalizują również, że w dobie pandemii trzeba z ostrożnością dobierać kontrahentów. Aby uchronić się przed współpracą z zadłużoną firmą, konsumentem, często wystarczy po prostu przyjrzeć się jej sytuacji finansowej. Jak to zrobić?

Czy kontrahent jest wypłacalny? Jak sprawdzić długi kontrahenta? 

Przed nawiązaniem współpracy z danym kontrahentem warto zweryfikować go przede wszystkim w biurze informacji gospodarczej, takim jak ERIF BIG S.A. Podmiot ten gromadzi i udostępnia szereg informacji na temat firm oraz konsumentów, dzięki którym można zorientować się w ich obecnej kondycji finansowej i sytuacji zadłużeniowej. Co więcej, ERIF BIG oferuje również usługi, które pozwalają przedsiębiorcy na bieżąco monitorować sytuację finansową innej firmy, korzystać z windykacji miękkiej, czy też śledzić wpisy na temat własnych zobowiązań.

Do bazy danych ERIF trafiają zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje gospodarcze dotyczące firm oraz konsumentów. Dzięki nim przedsiębiorca może zweryfikować, z kim warto nawiązać współpracę, a kto może okazać się problematycznym kontrahentem. Jeśli potencjalny partner biznesowy spóźnia się z zapłatą wobec swojego wierzyciela, to dzięki rejestrowi dłużników będzie można łatwo sprawdzić ten fakt. W praktyce funkcjonalność systemu ERIF jest naprawdę bogata i pozwala pozyskać wiele informacji, które ułatwiają podejmowanie dobrych decyzji biznesowych.

 erif - biuro informacji gospodarczej

W systemie ERIF BIG S.A. można pobrać raport na temat dowolnej firmy, który przedstawia szczegółowe informacje dotyczące jej poszczególnych zobowiązań. Można dowiedzieć się z niego między innymi:

  • kto jest wierzycielem zobowiązania,
  • co stanowi podstawę zaległości,
  • czy dług jest przedawniony,
  • czy dług posiada wyrok sądowy.

Część raportu odnosząca się do negatywnych wpisów pokazuje, ilu wierzycieli przekazało informacje na temat sprawdzanej firmy, a także jaka jest łączna kwota nieuregulowanych przez nią zaległości. W części poświęconej pozytywnym informacjom gospodarczym prezentowane są liczba wpisów pozytywnych, liczba wierzycieli oraz łączna kwota spłaconych zobowiązań. W podsumowaniu informacji gospodarczych zamieszczonym na  początku raportu znajdują się  statystyki finansowe, które pozwalają zweryfikować, jak sprawdzane przedsiębiorstwo wypada na tle innych podmiotów znajdujących się w bazie ERIF.

Baza dłużników – narzędzie dla biznesu 

Baza dłużników to miejsce, w którym przedsiębiorca znajdzie wszystkie informacje o kondycji finansowej swoich przyszłych kontrahentów (zarówno firm, jak i osób fizycznych). By uzyskać dostęp do tego narzędzia musisz najpierw skontaktować się z biurem obsługi (przez formularz na stronie internetowej www.erif.pl lub telefonicznie). Otrzymasz fachową pomoc i doradztwo jak nawiązać współpracę i jak szybko korzystać ze wszystkich potrzebnych Ci usług. Będziesz miał dostęp do systemu całą dobę,  sprawdzisz czy dana firma lub osoba fizyczna jest wpisana do rejestru długów, czy potencjalny współpracownik regularnie płaci za swoje zobowiązania finansowe, a także możesz upewnić się czy sam nie masz żadnych zaniedbań w spłatach.

System ERIF daje również możliwość korzystania z takich usług, jak, dopisanie nierzetelnego kontrahenta do rejestru dłużników, czy też powiadomienie dłużnika o wpisaniu go na listę nierzetelnych płatników. Co więcej, pozwala on dodatkowo korzystać z opcji monitorowania wybranej firmy lub własnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, gdy tylko ktoś dopisze dany podmiot do listy dłużników, system automatycznie poinformuje o tym fakcie. To dobry sposób, aby na bieżąco kontrolować kondycję finansową kontrahentów i zapobiec sytuacji, w której wykonuje się większe zlecenie przy wysokim ryzyku nieotrzymania zapłaty.

Wspomniane narzędzia dla biznesu przydadzą się nie tylko w czasie epidemii koronawirusa, kiedy coraz większa liczba firm jest zagrożona niewypłacalnością. Z ich pomocą można podejmować bezpieczniejsze decyzje biznesowe. Są one przydatne także w bardziej spokojnych czasach, w których przecież również niezbędne jest zachowanie czujności i staranne dobieranie kontrahentów.  

Jak uchronić się przed dłużnikami – prewencja 

Żaden przedsiębiorca, nawet jeśli dokładnie przeanalizuje kondycję finansową potencjalnego kontrahenta, nie może być pewny, że współpraca z nim przebiegnie bez problemów. Pandemia koronawirusa, jak również szereg innych czynników, mogą spowodować, że stabilne przedsiębiorstwo utraci płynność i popadnie w poważne kłopoty finansowe. Mimo to warto podjąć wszelkie możliwe działania, które pozwolą ograniczyć ryzyko nawiązania takiej relacji lub współpracy z nieuczciwym kontrahentem.

Aby zabezpieczyć swoje interesy i bezpieczeństwo finansowe, dobrze jest korzystać z działań prewencyjnych, jak również stanowczo reagować na przejawy nierzetelności płatniczej kontrahenta. Jeśli chodzi o te pierwsze, dobrym rozwiązaniem jest dołączanie do faktur pieczęci ostrzegawczej, która informuje, że w razie braku płatności ze strony nabywcy towaru lub usługi, jego dane zostaną przekazane do biura informacji gospodarczej. Na pieczątce może znaleźć się też ostrzeżenie, że w przypadku braku zapłaty zostanie wystawione ogłoszenie o sprzedaży długu na giełdzie wierzytelności.

Faktury z pieczątkami ostrzegawczymi skutecznie pomagają w egzekwowaniu spłat. To informacja dla zalegającego z płatnościami, że nie uniknie opłacenia danej należności. Niezależnie jednak czy faktura posiada taki dodatek czy też nie, w razie dłuższej zwłoki w płatności pozostaje wpisać dłużnika do rejestru BIG, a jeśli to nie pomoże – skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

One thought on “Prowadzenie biznesu w czasie pandemii – jak sprawdzić kondycję finansową kontrahenta?”
  1. Remarkable! Its actually awesome article, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *