Często przedsiębiorcy spotykają się z problemem praktycznym wynikającym z zapisu z art. 157 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych odnoszącego się do obligatoryjnego elementu umowy spółki, który ma określić przedmiot działalności. Od ustawodawcy nie dowiemy się jednak jak bardzo szczegółowo określony ma być ów przedmiot.

Mimo, iż co prawda nie ma żadnej sankcji za niedookreślenie przedmiotu działalności, to jednak warto go sprecyzować. Przede wszystkim dlatego, aby w prawidłowy sposób informować potencjalnych kontrahentów spółki o tym, czym nasza firma się zajmuje. Ponadto nieprecyzyjne określenie przedmiotu działalności spółki mogłoby oznaczać w praktyce zbyt dużą swobodę działalności dla zarządu.

Składając wniosek rejestrowy przedmiot działalności spółki określa się według systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD). Taka powinność wynika z dyspozycji art. 40 ustawy o KRS. Warto zauważyć, że przytoczony przepis odnosi się tylko do zapisów istniejących w umowie spółki, ale przyjęło się by nie powodować niepotrzebnych rozbieżności, że wniosek do KRS formułuje się w tożsamy sposób.

Od 15 stycznia 2015 roku obowiązuje ograniczenie w określaniu przedmiotu działalności spółki we wniosku do KRS, w którym zamieszcza się tylko 10 kodów, podczas gdy w umowie może pozostać ich nieograniczona liczba. Warto też pamiętać, że dokonując jakiejkolwiek zmiany w KRS w stosunku do podmiotu zarejestrowanego przed 15 stycznia 2015 r. jesteśmy zobowiązani do dostosowania ilości kodów wyświetlanych w KRS do nowych przepisów, tj. musimy podać na formularzu 10 kodów: 1 kod ma określać działalność przeważającą, a 9 pozostałą działalność.

Często przedsiębiorcy spotykają się z problemem praktycznym wynikającym z zapisu z art. 157 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych odnoszącego się do obligatoryjnego elementu umowy spółki, który ma określić przedmiot działalności. Od ustawodawcy nie dowiemy się jednak jak bardzo szczegółowo określony ma być ów przedmiot.

Mimo, iż co prawda nie ma żadnej sankcji za niedookreślenie przedmiotu działalności, to jednak warto go sprecyzować. Przede wszystkim dlatego, aby w prawidłowy sposób informować potencjalnych kontrahentów spółki o tym, czym nasza firma się zajmuje. Ponadto nieprecyzyjne określenie przedmiotu działalności spółki mogłoby oznaczać w praktyce zbyt dużą swobodę działalności dla zarządu.

Składając wniosek rejestrowy przedmiot działalności spółki określa się według systematyki Polskiej Klasyfikacji Działalności (tzw. PKD). Taka powinność wynika z dyspozycji art. 40 ustawy o KRS. Warto zauważyć, że przytoczony przepis odnosi się tylko do zapisów istniejących w umowie spółki, ale przyjęło się by nie powodować niepotrzebnych rozbieżności, że wniosek do KRS formułuje się w tożsamy sposób.

Od 15 stycznia 2015 roku obowiązuje ograniczenie w określaniu przedmiotu działalności spółki we wniosku do KRS, w którym zamieszcza się tylko 10 kodów, podczas gdy w umowie może pozostać ich nieograniczona liczba. Warto też pamiętać, że dokonując jakiejkolwiek zmiany w KRS w stosunku do podmiotu zarejestrowanego przed 15 stycznia 2015 r. jesteśmy zobowiązani do dostosowania ilości kodów wyświetlanych w KRS do nowych przepisów, tj. musimy podać na formularzu 10 kodów: 1 kod ma określać działalność przeważającą, a 9 pozostałą działalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *