pon.. lut 26th, 2024

rzyspieszenie przyznawania środków unijnych na wsparcie działalności firm. Jakie konkursy warto wziąć pod uwagę, ubiegając się o dofinansowanie? Ayming Polska prezentuje ranking konkursów na innowacje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które w minionym roku osiągnęły najwyższy wskaźnik sukcesu.

Do połowy lutego 2017 r. złożono 43 264 wnioski o dofinansowanie projektów na sumę 260,3 mld zł. Od czasu uruchomienia programów podpisano 12 105 umów o dofinansowanie ze środków europejskich na łączną kwotę 77 mld zł. W związku z tym, że 2017 rok stanowi półmetek perspektywy finansowej 2014-2020, przedsiębiorstwa mogą spodziewać się znacznego przyspieszenia wydatkowania środków. Który konkurs wybrać, aby mieć jak największe szanse na uzyskanie dofinansowania? Eksperci przeanalizowali listy rankingowe ubiegłorocznych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i opracowali zestawienie, które wskazuje konkursy wyróżniające się najwyższym wskaźnikiem sukcesu.

Miejsce 1: Kredyt na innowacje technologiczne – dla MŚP

W 2016 r. w konkursie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR, aż 7 na 10 firm z sektora MŚP otrzymało dofinansowanie w formie tzw. premii technologicznej. Jest to częściowa spłata kredytu komercyjnego, który firma może uzyskać w jednym z 17 banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach konkursu firma może zdobyć do 6 mln złotych dofinansowania na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup lub wdrożenie nowej technologii, a także stworzenie własnej technologii i rozpoczęcie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług. Przy ocenie projektu szczególną uwagę przywiązuje się do innowacyjności technologii oraz potencjału rynkowego wprowadzanego rozwiązania. Przykładowo, kredyt na innowacje technologiczne mógłby zostać przyznany na wdrożenie samodzielnie opracowanej nowej technologii produkcji bezprzewodowych opraw oświetlenia awaryjnego czy bezodpadowej technologii maksymalizującej wydajność recyklingu baterii. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w 2017 r. odbędzie się tylko jedna edycja konkursu, która rozpoczęła się 20 lutego i potrwa do 29 marca 2017 r.

Miejsce 2 i 3: Sektorowe programy B+R: INNOTEXTILE i INNOCHEM – dla MŚP i dużych firm

W zeszłorocznym naborze do konkursów INNOTEXTILE (dla branży włókienniczej) i INNOCHEM (dla branży chemicznej) w ramach sektorowych programów B+R (poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R, POIR), ok. 65 proc. wniosków otrzymało dofinansowanie, a średnia dotacja wynosiła ok. 2-3 mln zł. Konkursy sektorowe służą wsparciu prac badawczo-rozwojowych, wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i zakresy tematyczne zdefiniowane dla wybranych branż. W konkursach mogą brać udział małe i średnie firmy, ale także i duże przedsiębiorstwa (również konsorcja), które zadeklarują chęć wdrożenia wyników opracowywanych badań.

Konkursy sektorowe cieszą się szczególnym zainteresowaniem, co potwierdza rosnące zapotrzebowanie firm na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, skoncentrowanych na konkretnych obszarach tematycznych i branżach. Można powiedzieć, że w 2016 roku stanowiły one atrakcyjną alternatywę dla „Szybkiej Ścieżki” – flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego w ubiegłym roku zaledwie 17 proc. małych i średnich firm uzyskało dotację na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Zgodnie z zapowiedziami NCBiR, już wkrótce zostaną wprowadzone udogodnienia dla przedsiębiorstw, co ułatwi udział w tym konkursie. Będzie to między innymi ograniczenie formalności i skrócenie czasu na wydanie decyzji o dofinansowaniu – komentuje Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.

Miejsce 4: Wsparcie rozwoju infrastruktury B+R – dla MŚP i dużych firm

W 2016 r. w naborze do konkursu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR, aż 45 proc. złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie. Średnie wsparcie na projekt oscylowało w granicach 5 mln zł. W ramach konkursu małe, średnie i duże firmy mogą uzyskać środki na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Można je przeznaczyć na sfinansowanie gruntu, stojącego na nim budynku, specjalistycznego sprzętu do prowadzenia badań, wartości niematerialnych i prawnych, a także usług doradczych, z których firma skorzysta w ramach realizacji projektu.

– Konkurs o dofinansowanie na rozwój infrastruktury B+R cieszy się ogromną popularnością. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych na poziomie 2 mln zł, sprawia, że jest on przystępny również dla mniejszych podmiotów. Co istotne, konkurs przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają działalność innowacyjną, jak i dla tych, które prowadzą zaawansowane działania badawczo-rozwojowe – podsumowuje Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.

Miejsce 5: Badania na rynek – dla MŚP Poddziałanie 3.2.1

Badania na rynek POIR, to konkurs dla firm z sektora MŚP, które poszukują środków na wdrożenie we własnej działalności pomysłu, będącego efektem prac B+R. Takie prace można przeprowadzić samodzielnie lub zakupić. Ważne jest, aby na etapie wnioskowania wyniki prac zostały zgłoszone do procedury ochrony patentowej. Środki można przeznaczyć na: inwestycje (maszyny, budynki, wartości niematerialne i prawne), prace badawcze (prace rozwojowe – czyli ostatni etap badań B+R przed wdrożeniem) oraz przygotowanie do wdrożenia (certyfikacje, usługi prawne). Dofinansowanie na wdrożenie, czyli np. zakup linii produkcyjnej do wytwarzania nowych produktów, mogą uzyskać projekty, których koszty kwalifikowane stanowią co najmniej 10 mln zł. W ubiegłorocznym naborze na 112 złożonych wniosków, aż 50 otrzymało dofinansowanie.

Ranking konkursów dotacyjnych 2016

 

Pozyskiwanie środków unijnych to złożony proces, który wymaga zdefiniowania projektu, wyboru źródła wsparcia, złożenia wniosku, podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia przyznanej pomocy publicznej. Niezależnie od wskaźnika sukcesu konkursu, przed przystąpieniem do przygotowania wniosku, warto poświęcić czas na weryfikację, czy zgłaszany projekt i wnioskodawca spełniają wszystkie wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Szczegółowa analiza wstępna zabezpieczy firmę przed odrzuceniem projektu na etapie oceny formalnej.

 

 

 

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *