pon.. lut 26th, 2024

Od 1 stycznia 2012 roku istnieje możliwość rejestracji spółki z o.o. w trybie uproszczonym (tzw. S24) przez internet za pomocą serwisu E-MS. Ma to dwie podstawowe zalety – jest szybciej i taniej (brak kosztów notarialnych). Jeden minus – dotyczy wyłącznie spółek, które mają standardowe postanowienia umowy oparte na tzw. wzorcu umowy, a kapitał zakładowy wnoszony jest wyłącznie w formie pieniężnej (w przypadku spółki rejestrowanej drogą tradycyjną może być wniesiony jako aport).

Chcąc skorzystać z tego rozwiązania należy najpierw założyć konto w systemie. Dokonując rejestracji należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłana automatycznie wygenerowana wiadomość zawierająca linka aktywacyjnego. Co ważne, należy podać dane przyszłego Prezesa Zarządu Spółki, ponieważ to na jego koncie powinna odbywać się rejestracja.

Kolejne kroki są bardzo przejrzyście opisane w systemie. Warto jednak zatrzymać się chwilę przy kodach PKD. Od 15 stycznia 2015 r. do KRS podaje się wyłącznie 10 kodów: jeden w zakładce “przeważająca działalność” na poziomie podklasy, a pozostałe dziewięć na poziomie działu. Bez zmian pozostaje ilość podawanych kodów PKD zamieszczanych w umowie spółki.

Problemowy może okazać się również ostatni krok, określający datę zakończenia pierwszego roku nowej spółki. W przypadku rejestracji w pierwszej połowie roku możemy podać koniec roku, w którym rejestrujemy spółkę. Przy rejestracji spółki w drugim półroczu możemy zakończyć pierwszy rok obrotowy spółki z końcem następnego roku kalendarzowego.

Następnie pozostaje sprawdzenie poprawności wypełnionych pól, pobranie wygenerowanych dokumentów i dokonanie płatności.

Decydując się na rejestrację spółki z o.o. za pomocą wzorca umowy przygotujmy sobie następujące dane:
1. siedziba spółki, adres do doręczeń, firma,
2. PESEL, numer dowodu osobistego członków organów,
3. lista wspólników,
4. przedmiot działalności określony na podstawie kodów PKD,
5. informacja o wkładach – kto może mieć, ile i w jakiej wartości.

Podsumowując:

Rejestracja spółki w wyżej opisany sposób pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Warto również przygotować uprzednio wszystkie niezbędne dane, ponieważ zwłoka w rejestracji może spowodować zawieszenie systemu lub nawet wylogowanie z konta, co wymusza konieczność rozpoczęcia procesu od nowa.

Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *