czw.. lut 29th, 2024

Tylko 2 proc. przedsiębiorców poddanych badaniu Ośrodka Badań Opinii OBOAK uważa, że ustawowe narzędzia restrukturyzacji dostępne są również dla jednoosobowych działalności gospodarczych; 98 proc. zgadza się, że restrukturyzacja przeznaczona jest dla dużych przedsiębiorstw. To mylne postrzeganie kosztuje polską gospodarkę miliardy złotych rocznie, a drobni przedsiębiorcy oprócz firmy często tracą również swój prywatny majątek. Niepotrzebnie.

Eksperci już od dawna wskazywali na bardzo niską świadomość możliwości korzystania z narzędzi restrukturyzacji przez małych przedsiębiorców i tzw. mikrofirmy. Słowo „restrukturyzacja” w mediach pojawia się zwykle w kontekście dużych firm, zakładów pracy, przedsiębiorstw produkcyjnych, kopalń, hut i fabryk starego typu. To może tworzyć mylne przekonanie o przeznaczeniu narzędzi restrukturyzacji wyłącznie dla takich firm. Tymczasem nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne nie tylko zwiększa wachlarz dostępnych narzędzi służących ratowaniu firm, dodając również postępowanie przedsądowe, ale także daje możliwości skorzystania z nich także najmniejszym firmom.

W badaniu OBOAK na zlecenie PMR Restrukturyzacje ankietowanym 118 przedsiębiorcom zadano 3 pytania:

1. z czym kojarzy im się słowo restrukturyzacja,

2. dla kogo restrukturyzacja jest przeznaczona oraz

3. czy mogą z niej skorzystać również przedsiębiorcy na tzw. działalności gospodarczej.

Wyniki potwierdzają niezwykle niski stan świadomości dostępności narzędzi restrukturyzacji wśród małych przedsiębiorców. Restrukturyzacja kojarzy się najczęściej z programami naprawczymi dla kopalń (89 proc.), dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi (87 proc.) oraz związkami zawodowymi (32 proc.). W dalszej kolejności są również grupowe zwolnienia pracowników – 17 proc. Zaledwie 2 proc. respondentów kojarzy restrukturyzację z małymi i średnimi firmami, a jedynie 1 proc. z jednoosobową działalnością gospodarczą.

– Głównym błędem małych i średnich przedsiębiorców w zakresie naprawy firm jest to, że uważają, iż restrukturyzacja jest wyłącznie dla dużych spółek, a nie firm zarejestrowanych poprzez wpis do CEIDG – mówi Małgorzata Anisimiowicz, prezes PMR Restrukturyzacje SA. – To kompletnie błędne i nieuzasadnione prawnie myślenie. Narzędzia, jakie dała ustawa o prawie restrukturyzacyjnym, są dla wszystkich przedsiębiorców i warto z nich korzystać, nie czekając na moment, gdy jest już za późno – dodaje.

W dalszej części badania ankietowani przedsiębiorcy odpowiadali na pytanie: dla kogo jest restrukturyzacja, kto może skorzystać z jej narzędzi? W odpowiedziach widać wyraźny i bardzo proporcjonalnie zrównoważony trend przypisywania możliwości restrukturyzacyjnych dużym firmom przed małymi. Na obu krańcach znalazły się liczby 98 proc. dla dużych przedsiębiorstw oraz 2 proc. dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Średnie firmy w zależności od liczby zatrudnianych pracowników zebrały odpowiednio: 74 proc. dla liczby pracowników 50 lub większej, a 13 – dla 9 lub więcej pracowników.

Ostatnie pytanie w badaniu dotyczyło możliwości restrukturyzacyjnych wyłącznie jednoosobowych działalności gospodarczych. Przedsiębiorcy musieli opowiedzieć się jednoznacznie, czy narzędzia restrukturyzacyjne ich zdaniem są dostępne dla najmniejszych przedsiębiorców. Mieli również dodatkowe opcje: „nie mam pojęcia” oraz „inne”. Aż 75 proc. nie miało pojęcia, 23 proc. odpowiedziało, że nie są dostępne, a tylko jeden przedsiębiorca wybrał opcję „tak”. Wśród „innych” odpowiedzi pojawiły się dwie dotyczące dodatkowych warunków związanych z liczbą zatrudnianych pracowników.

Problem, na jaki wskazują eksperci PMR Restrukturyzacje SA, jest powszechny i dotyczy nieświadomości możliwości wykorzystania narzędzi ratowania firm. Problem jest o tyle ważny, że dotyczy tysięcy małych firm, najmniejszych przedsiębiorców, z których wielu prowadzi tzw. rodzinne biznesy stanowiące jedyny dochód rodziny. Firmy te częściej niż w przypadku większych przedsiębiorstw korzystają z zabezpieczenia na prywatnym majątku właścicieli, a więc stwarzają ryzyko nie tylko bankructwa firmy, ale także utraty podstawowych środków bytowania, domu czy mieszkania.

Polityka Nowej Szansy obecna w zapisach nowej ustawy o prawie restrukturyzacyjnym pozwoliła na stworzenie kompleksowego systemu wsparcia zarówno dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji, jak i tych z doświadczeniem porażki w biznesie. Przedsiębiorcy jednak muszą wiedzieć, że mogą z takich możliwości skorzystać. Badanie pokazuje, że nadal nie wiedzą.

 

 

 

Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *