pon.. lut 26th, 2024

“Jutro idę do VC z moim MVP. Sprawdziliśmy wszystkie feature’y, wyłapaliśmy bugi, zrobiliśmy testy A/B. Teraz czeka mnie zapewne elevator pitch. Jeżeli nie dostanę finansowania, to na pewno zbiorę cenny feedback”.

Jeżeli właśnie rozpoczynasz swoją przygodę w świecie technologicznych biznesów i nie wiesz z czym się je wszystkie interfejsy, widgety, sociale, briefy i inne kontenty, ten słownik jest dla właśnie Ciebie.

Anioł biznesu – indywidualny inwestor, osoba fizyczna, która inwestuje swoje prywatne środki w zamian za określony pakiet udziałów. Anioły biznesu inwestują w firmy na wczesnym etapie rozwoju, a nawet w same pomysły oraz angażują się w proces ich powstawania. Motywem ich działania jest nie tylko zwrot z inwestycji, ale również przekonanie do projektu i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Seed capital – fundusz zalążkowy. Oznacza kapitał przeznaczony na finansowanie inwestycji w najwcześniejszym etapie działania przedsiębiorstw, w tzw. fazie zalążkowej, a więc w okresie od powstania pomysłu do pojawienia się firmy na rynku. Z reguły takie finansowanie przeznaczane jest na badania, ocenę pomysłu, opracowanie biznesplanu i strategii rynkowej.

Crowdfunding – program finansowania projektów przez społeczność. Pozwala na realizację pomysłu poprzez dobrowolne wpłaty środków przez wiele osób. Osoby wpłacające mogą liczyć na różnego rodzaju profity obiecane przez zakładającego projekt. Do rozwoju tego rodzaju finansowania przyczynił się internet i media społecznościowe. W Polsce istnieje już kilka platform crowdfundingowych, np. Wpieram.to i Polakpotrafi.pl. W Stanach Zjednoczonych popularnością cieszy się Kickstarter i Indiegogo.

Inkubator przedsiębiorczości – instytucja wspierająca młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają lub już rozpoczęli przygodę z biznesem. Udostępnia przestrzeń biurową, świadczy wsparcie księgowe i prawne. W Polsce inkubatory działają najczęściej w formie fundacji lub instytucji przy uczelniach.

Akcelerator – organizacja prowadząca program intensywnego szkolenia i wsparcia dla wyselekcjonowanych uprzednio twórców startup’ów. W odróżnieniu od inkubatorów przedsiębiorczości inwestują one w pomysły, które narodziły się poza ich murami. Charakteryzują się tym, że są w stanie zaangażować się finansowo w przedsięwzięcie, ale oferują przede wszystkim wiedzę i mentoring – jak zrobić własny biznes, przekuć pomysł w plan, wprowadzić produkt na rynek i przyspieszyć rozwój. W ramach akceleratorów powstało wiele światowych produtków takich jak Reddit, Dropbox czy Airbnb.

VC/Venture Capital – firmy lub fundusze inwestujące w firmy we wczesnych stadiach rozwoju (ale które wyszły już z fazy zalążkowej) o dużym potencjale wzrostu, ale i zwiększonym ryzyku. W zamian za kapitał obejmują one część akcji lub udziałów, które po upływie określonego czasu odsprzedają z zyskiem. Proces inwestycyjny jest mocno sformalizowany, ale inwestycje sięgają rzędu co najmniej kilku milionów złotych.

Smart money – wsparcie dla startup’ów, które poza środkami pieniężnymi obejmuje także doradztwo i mentoring. W ten sposób można zakwalifikować pomoc udzielaną przez aniołów biznesu i akceleratory.

Term sheet – zarys kluczowych warunków transakcji wymaganych do zawarcia umowy z inwestorem wysokiego ryzyka (np. VC, seed capital). Podpisanie tego dokumentu jest fundamentalnym warunkiem nawiązania współpracy między inwestorem a przedsiębiorcą.

Lean startup – metoda rozwoju biznesu prowadząca do skrócenia cyklu wprowadzania produktu, poprzez podejście oparte na jego iteracyjnym i eksperymentalnym ulepszaniu oraz ciągłym dostosowywaniu modelu biznesowego do realiów rynkowych. Dzieje się to na bazie istniejącego już MVP.

MVP (ang. minimum viable product) – wersja produktu, prototyp, który zawiera podstawowe funkcjonalności przyszłej, pełnej wersji. Pozwala zrozumieć jego idęę potencjalnym klientom, inwestorom, kontrahentom. Pozwala również zebrać feedback rynkowy w celu ciągłego ulepszania ostatecznej wesji produktu.

Business model canvas – model biznesowy opracowany przez Alexandra Ostervalder’a, który opisuje w jaki sposób organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie z niej zyski.

Growth hacking – metoda marketingowa ukierunkowana na zwiększanie ruchu za pomocą odkrywczych, niekonwencjonalnych metod, często przy ograniczonych zasobach finansowych. Celem growth hackingu może być więc zwiększenie sprzedaży, budowanie zasięgu, wzrost konwersji, czy liczby rejestracji oraz skuteczne dotarcie do potencjalnego klienta. Growth hacking zaczyna się tam, gdzie łączy się marketing z długoterminową strategią firmy. Spółki, które z sukcesem przeprowadziły skuteczny growth hacking były między innymi Hotmail, czy AirBnb.

Pivot – zwrot kierunku, w którym budowany lub rozwijany jest startup w odniesieniu do jednego z jego kluczowych elementów. Nie oznacza więc rozpoczęcia prac od nowa, a jedynie modyfikację części planu. Może to być zmiana modelu zarabiania, grupy docelowej, struktury kosztów, czy kanałów dystrybucji. W startupie pivotowanie to nieustanny proces, który polega na udoskonalaniu modelu biznesowego w efekcie odbieranych ze środowiska sygnałów.

Elevator pitch – test windy. Technika pozwalająca na krótką i precyzyjną prezentację swojej firmy lub pomysłu w przysłowiowe 30 sekund, czyli właśnie tyle ile średnio trwa przejażdżka windą w biurowcu. Test ten jest chętnie wykorzystywany przez inwestorów, którzy w krótką chwilę chcą dowiedzieć się o potencjale prezentowanej idei w myśl zasady, że jeżeli potrafisz opowiedzieć o swoim biznesie w 30 sekund, to jest szansa, że komunikat ten zrozumieją również klienci.

Feature – funkcjonalność, funkcja, właściwość.

Testy A/B – metoda badawcza polegająca na porównaniu dwóch wersji stron internetowych i wprowadzaniu zmian, które mają faktyczny, mierzalny wpływ na metryki.

Track record – osiągnięcia, historia firmy, zbiór doświadczeń.

API (ang. Application Programming Interface) – interfejs programistyczny aplikacji. Zespół zasad w jaki komunikują się między sobą programy komputerowe i ich opis. Pozwala łączyć się różnym programom z innymi oraz w szybki i sprawny sposób wymieniać informacje.

Feedback – informacja zwrotna.

Bug – błąd w programie lub systemie komputerowym, trudny do wykrycia i poprawienia.

Kontent – treść, zawartość.

NDA (ang. Non-disclosure agreement) – umowa o zachowaniu poufności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *