Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi odpowiedź na potrzeby życia gospodarczego, wpisując się w przestrzeń pomiędzy spółkami osobowymi (sp. jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), w których za wszystko odpowiadają wspólnicy, a spółką akcyjną zarezerwowaną w głównej mierze dla dużych przedsiębiorców.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą działalności, a jej historia sięga XIX wieku (w 1892 r. uchwalono niemiecką ustawę o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością). Na popularność tej formy działalności wpływa niewątpliwie stosunkowo niewielki formalizm, który dotyczy etapu jej rejestracji (także za pomocą systemu internetowego), niskie koszty rejestracji oraz przejrzyste mechanizmy jej późniejszego funkcjonowania, a także stosunkowo niski kapitał zakładowy, wynoszący jedynie 5.000 zł. Dla porównania w spółce akcyjnej już na wstępie trzeba posiadać 100.000 zł tytułem wkładu na pokrycie kapitału zakładowego.

Wielu przedsiębiorców wybiera spółkę z o.o. z jeszcze jednego ważnego powodu. Wspólnicy takiej firmy mogą określić w umowie różne istotne dla jej dalszego funkcjonowania kwestie, takie jak np. zasady obrotu udziałami, sposób powoływania oraz zasady działania organów, kompetencje poszczególnych władz spółki, a także kształtowanie praw i obowiązków wspólników.

Niski kapitał, szybka rejestracja, elastyczność i koszty możliwe do poniesienia dla każdego to główne przyczyny mody na spółkę z o.o., która trwa nie tylko w Polsce, ale w całej Europie – w Wielkiej Brytanii (kapitał zakładowy to tylko 1 funt!), Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz w wielu innych państwach na świecie (np. Japonii, USA, Kanadzie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *